ENDEFRRUPLNLSPIT

Američtí odborníci na Frýdlantsku

Mesto 07

Ve dnech 5. - ; 6. června 2007 navštíví Frýdlantsko skupina odborníků z USA. Exkurze je součástí dvouletého programu Sdílená péče o kulturní dědictví (Stewardship to the Cultural Heritage) pořádaného nadací Quebec Labrador Foundation. Na Frýdlantsku se bude věnovat účasti veřejnosti v péči o památky a šetrnému využití památek v cestovním ruchu.

Účastníci exkurze navštíví Frýdlant, Heřmanice a Višňovou a přímo v terénu se seznámí s místním potenciálem: bývalou úzkokolejnou tratí Heřmaničkou, typickou venkovskou architekturou podstávkových domů a rekonstruovaným hřbitovem jako příkladem nových česko-německých vztahů ve zdejší příhraniční oblasti. Na večeři v kuchyni frýdlantského zámku jsou zváni i zástupci veřejné správy z Frýdlantu a Krajského úřadu Libereckého kraje. Diskuse založená na zkušenostech návštěvníků a zážitcích z exkurze může přinést zajímavé, netradiční a svěží náměty pro Frýdlantsko, které ze svého bohatého a v mnoha směrech jedinečného kulturního dědictví využívá zatím jen malou část. Odbornost a zaměření skupiny návštěvníků slibuje pohled, který u nás zatím není běžný: jak s aktivní účastí místních obyvatel kulturní dědictví ochránit, interpretovat a šetrně využívat ve prospěch rozvoje venkovské oblasti.

Pořadatelem dvouletého mezinárodního programu je americko-kanadská nadace Quebec Labrador Foundation (QLF), zaměřená na péči o přírodní a kulturní dědictví a na mezinárodní spolupráci. Předchozích programů se zúčastnila řada osobností z Frýdlantska. Prvním společným programem byl pobyt mezinárodního týmu odborníků Landscape Stewardship Exchange - Frýdlantsko a Jizerské hory: lidé v krajině, který v roce 1997 spolu s QLF uspořádala Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. K desetiletí, které od tohoto projektu uplynulo, se na Frýdlantsku připravuje stejnojmenné setkání na podzim 2007.

Exkurzi na Frýdlantsku organizuje a program připravilo Poradenské centrum pro venkov Frýdlant s podporou správy státního zámku Frýdlant, města Frýdlant a obcí Heřmanice a Višňová.

Další informace:
Jitka Doubnerová, PRVO Frýdlant, tel. 774 678 033
4.6.2007 14:43:24 | přečteno 1527x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load