ENDEFRRUPLNLSPIT

Kriminalisté zadrželi v r. 2006 na Frýdlantsku deset pouličních dealerů drog

Velmi zásadní a důležitou akci zrealizovali liberečtí kriminalisté v necelém osmitisícovém Frýdlantu. Frýdlant je městem, kde je vysoká nezaměstnanost, chybí zde dostatek pracovních příležitostí. Mnohdy se pak takové prostředí stává "příhodným" (ideálním) prostředím pro možný výskyt a šíření různých sociálně patologických jevů, případně pro páchání jakékoliv trestné činnosti.

Ve Frýdlantu se však, přestože se jedná o městečko s malou rozlohou a nízkým počtem obyvatel, stále častěji a ve větší míře začal objevovat velmi negativní a nebezpečný jev. V tomto relativně malém městě se postupně rozrůstala nemalá síť tzv. pouličních dealerů drog, zejména marihuany a metamfetaminu - pervitinu.

Tato situace však neunikla pozornosti libereckých kriminalistů. Svou vlastní činností zjišťovali informace a poznatky, na základě kterých se jim podařilo rozkrýt síť drobných pouličních dealerů. Během druhé poloviny března 2006 zadrželi při dvou již předem důkladně připravených akcích skutečně nemalý počet těch, kteří distribuovali na Frýdlantsku drogy. Jednalo se celkem o 10 osob ve věku mezi 20 - 30 lety. Mezi zadrženými byla i jedna 27 letá žena.

Zadržení těchto osob proběhlo rychle, profesionálně a bez jakýchkoliv problémů. Nebylo nutné použit ani donucovací prostředky. Všichni zadržení pocházejí z Frýdlantu a jeho okolí a k omezení na svobodě došlo v místech jejich trvalého bydliště, nebo přímo ve frýdlantských ulicích, kde také k distribuci drog většinou docházelo, často byl prodej uskutečňován ve vozidlech jednotlivých dealerů.

Kriminalistům se podařilo zadokumentovat skutečnost, že těchto deset dealerů distribuovalo drogy více jak třem desítkám odběratelů, přičemž dle dosavadních zjištění není tento počet ani zdaleka konečný. V současné fázi vyšetřování nejen většina jednotlivých odběratelů, ale též někteří z distributorů, s policisty aktivně spolupracují.

Kriminalistům se kromě odhalení, zadržení a trestního stíhání drogových dealerů podařilo navíc odhalit a zajistit technické zařízení na výrobu metamfetaminu, tzv. pervitinu. To je v současné době podrobováno odborným expertízám na odboru kriminalistické techniky v Ústí nad Labem.

V současné době již zahájil policejním komisař proti všem deseti osobám trestní stíhání. Všichni čelí obvinění z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů dle § 187 v prvním odstavci. Čtyřem z nich sdělil policejní komisař stejný paragraf v odstavci druhém. Policisté totiž zjistili a zadokumentovali, že tito čtyři distribuovali drogy osobám mladším 18 let. Dalším třem z deseti zadržených ještě přibylo obvinění z majetkové trestné činnosti. Kromě distribuce drog totiž prováděli i vloupání do různých objektů na Frýdlantsku - např. vloupání do rekreačních objektů, stodol, prodejny, atd. Z nich brali různé nářadí či vybavení - odbytištěm pro tyto věci byl rovněž Frýdlant. Část věcí se kriminalistům podařila zajistit.

Pouze jeden z obviněných byl v zaměstnaneckém poměru, ostatní nepracovali. Téměř všichni mají za sebou trestní minulost, ne však spojenou s nealkoholovou toxikomanií. Většinou se jednalo o delikty majetkového charakteru.

Tento případ je velmi významný hned z několika hledisek:

- kriminalistům se podařilo nejen zmapovat situaci, ale současně také zadržet skutečně nemalý počet dealerů - 10 - kteří „zásobovali“ svým zbožím pouze odběratele z Frýdlantska. To vzhledem k malé rozloze a nízkému počtu obyvatel Frýdlantu není nijak zanedbatelný fakt,

- druhým hlediskem je samotný fakt, že odhalením této „desítky“ distributorů kriminalisté velice výrazně narušili a tím pozitivně ovlivnili rychle se rozrůstající šíření drog v tomto malém příhraničním městečku a navíc minimálně dočasně odvrátili možné potencionální nebezpečí narůstajícího zájmu, zejména velmi mladých lidí, o samotnou distribuci, či následné zneužívání dostupných drog.

Bilance :

Od začátku tohoto roku - tedy za první tři měsíce - zahájili liberečtí kriminalisté v celém okrese na základě svých vlastních zjištění 22 trestních stíhání na úseku nealkoholové toxikomanie.
Ve dvou případech šlo o ženu, ostatní byli muži. Sedmi z nich sdělil policejní komisař obvinění pro trestný čin dle § 187/1 - nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotropních látek a jedů, dalším deseti v odstavci druhém - nabízeli drogy osobám mladším 18 let. Proti pěti osobám zahájil policejní komisař trestní stíhání pro trestný čin dle § 188/1 - nedovolenou výrobu a přechovávání předmětu určeného k výrobě omamné a psychotropní látky.

Výklad trestního zákona

§ 187/odst. 1 - nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů - v tomto případě hrozí pachateli v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

§ 187/odst. 2,b - odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.

§ 188/1 - kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

Por. Vlasta Suchánková
Tisková mluvčí OŘP Liberec

19.4.2006 9:50:38 - aktualizováno 30.5.2019 12:49:20 | přečteno 1722x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load