ENDEFRRUPLNLSPIT

Vyhodnocení Konference KADEMF 2005

Ve čtvrtek dne 3. února 2005 se ve Frýdlantě konala městská konference na téma "Kouření a alkohol a děti a mládež v Frýdlantě". V její druhé části byly navíc představeny výsledky práce Poradního a setkávacího centra za rok 2004. O technické zázemí a pohodlí účastníků se velmi dobře postarali učňové, studenti, učitelé a mistři odborného výcviku Střední odborné školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště, učiliště a Praktické školy Frýdlant.

kademf01, obrázek se otevře v novém okněKonference se zúčastnilo 56 osob, většinou pedagogů (20 osob), psychologů a pracovníků v sociální a zdravotní oblasti, ale také počtem 7 osob byla zastoupena represivní složka. Svůj zájem projevila i dvě media (Liberecký den a Česká televize). Bohužel ani jeden z účastníků nepřišel za rodiče a ani jeden tu nebyl jako podnikatel nebo prodejce cigaret či alkoholu.

Na konferenci zaznělo 11 příspěvků. 23 účastníků vyplnilo a odevzdalo formulář zpětné vazby. Nejvíce zaujaly přednášky s názvem: Učitelské pověry, Projekt KADEMF a Vyhodnocení projektu Města Frýdlant - POSEC 2004. Z přednášejících se nejvíce líbila Mgr. Alena Švejdová, jako vedoucí projektů KADEMF a POSEC, PhDr. Vladimír Píša, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci a Mgr. Igor Pavelčák, realizátor poradny pro dospívající a dospělé v POSECu.

Výstupem z konference je šest návrhů opatření, která pokud budou uplatňována po dobu dvou až tří let, by mohla ve Frýdlantě pozitivně ovlivnit stav v kouření a požívání alkoholu osobami mladšími 18 let. Další průzkum KADEMF by mohl proběhnout podle stejné metodiky v červnu 2008, který ukáže, zda je správný směr, jakým se ve Frýdlantě vydali.

Navrhovaná preventivní, léčebná a represivní opatření v oblasti kouření a konzumace alkoholu u dětí a mládeže:

1. prosadit nápis na všech dveřích prodejen a provozoven o neprodávání a podávání cigaret a alkoholu osobám mladším 18 let

2. podpořit programy posledního ročníku MŠ a prvního stupně ZŠ propagující zdravý životní styl

3. podpořit vznik Klubu pro děti a mládež - bez cigaret a alkoholu

4. navázat spolupráci s Českou obchodní inspekcí

5. zlepšit informovanost oddělení sociálně právní ochrany ze strany škol

6. uskutečňovat více kontrol restauračních zařízení ze strany PČR - alespoň 1x týdně

kademf02, obrázek se otevře v novém okněVedlejším výstupem je zvýraznění práce POSECu v oblasti prevence kouření a užívání alkoholu dětmi a mládeží hlavně v práci se školními metodiky prevence a případné zařazení odvykacího programu pro kuřáky do pravidelné činnosti POSECu.

Účastníci konference by se chtěli sejít na některé příští akci a zde najít dostatek času a prostoru pro práci nad příklady z praxe, probrat přístup rodičů k „dětským“ přestupkům, konflikt rodiče a děti a rodiče a instituce. Rádi by slyšeli více příspěvků z praxe terénních pracovníků. Také by se moc líbila celková nabídka volnočasové a zájmové činnosti pro děti a mládež ve Frýdlantě. Padla také otázka jak tuto problematiku přiblížit rodičům a dětem a mládeži, tedy těm, kterých se to hlavně týká.

S výstupem z konference KADEMF byla seznámena rada města Frýdlant a zastupitelstvo města Frýdlant, které uložilo oddělení prevence kanceláře úřadu koordinovat plnění opatření z ní vyplývající.


Frýdlant 18/02/05
Mgr. Alena Švejdová,
vedoucí odboru kanceláře úřadu a oddělení prevence,
tel.  488 886 500

10.4.2006 16:08:16 - aktualizováno 20.5.2019 14:38:33 | přečteno 2075x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load