ENDEFRRUPLNLSPIT

Nový památný strom ve Frýdlantě v r. 2005

Buk u budovy vodojemu ve Strmé ulici ve Frýdlantě je výraznou lokální dominantou s vysokou estetickou hodnotou, ve vegetačním období je nápadný červeným zbarvením olistění. Jeho vysazení lze datovat okolo roku 1904, kdy byl postaven vodojem i náhon. Kmen je přímý, svalcovitý, jeho obvod měřený ve výšce 1,3 m nad zemí činí 422 cm. Koruna nasazená ve výšce cca 1,5 m je kompaktní, ze směru od silnice asymetrická vlivem odstranění větví v rámci údržby elektrického vedení. Poměrně spletitou korunu tvoří 5 kosterních větví.

Pamaátný strom 1, obrázek se otevře v novém okněVe spodní části koruny se v minulosti ulomila jedna větev, po níž zůstal uhnívající pahýl. V místě jeho nasazení se vytvořila dendrotelma, v níž se drží voda a je pravděpodobné zatékání do kmene. Strom je vitální s malým podílem proschlých větví. Jedná se o krajinnou dominantu nadprůměrného vzrůstu a věku. Do koruny vrůstá z jižní strany mladší exemplář borovice limby (Pinus cembra). Jelikož se jedná o dendrologickou zajímavost, nebude limba z průmětu koruny buku odstraněna. (Ve střední Evropě se tento druh borovice vyskytuje pouze v Karpatech a Alpách. Pozoruhodné je, že semena této borovice, známá též pod označením „limbové oříšky“, jsou jedlá.)

Památný strom 2, obrázek se otevře v novém okněMěstský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vyhlásil v březnu 2005 buk za památný strom podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Zároveň vymezil ochranné pásmo ve tvaru kruhové úseče o poloměru deseti metrů se středem v ose kmene památného stromu (na severu a severovýchodě je ohraničeno levou břehovou čarou náhonu). V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace, výkopy. Kolemjdoucí upozorní na význačnost tohoto stromu i smaltovaná tabule s malým státním znakem.

Nový památný strom bude na podzim tohoto roku ošetřen odbornou arboristickou firmou. Bude proveden bezpečnostní řez, stabilizační řez a zakrácení větví v pásmu elektrického vedení, proti rozlomení koruny se založí preventivní vazba. Finanční prostředky na ošetření památného stromu se Město Frýdlant pokusí získat z dotací MŽP.


Text: šm
Foto: Jan Mráz

10.4.2006 14:15:47 - aktualizováno 20.5.2019 14:39:33 | přečteno 1726x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load