ENDEFRRUPLNLSPIT

Nové přírodní kuriozity na Frýdlantsku v r. 2005

V říjnu letošního roku vyhlásil Městský úřad Frýdlant za památný strom mimořádně mohutný a vitální jilm vaz v Poustce u Frýdlantu (obec Višňová, okres Liberec). Podle údajů z ústředního seznamu památných stromů, který vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se jedná t.č. o nejmohutnější exemplář svého druhu, a to nejen v rámci kraje, nýbrž v rámci celé České republiky. Nachází se v rohu zahrady u rodinného domu manželů Nýdrlových poblíž protipovodňové hrázky v nivě Smědé. Údolní polohy velkých řek jsou typickým stanovištěm tohoto druhu jilmu. Vzhledem k jeho stáří se lze domnívat, že byl v minulosti součástí lužního porostu podél Smědé, později se stal mezníkem vymezujícím hranici tří pozemků. Jeho poloha v údolí Smědé ho předurčila jako němého svědka desítek povodní, které se v těchto končinách rozlily.

pstrom, obrázek se otevře v novém okněParametrem, který opravňuje tvrzení o mimořádnosti tohoto stromu, je obvod kmene měřený ve výšce 1,3 m nad zemí. Ten činí plných 482 cm. (Pro srovnání mimořádné jilmy vazy v ČR: jilmová alej u Duchova s obvody kmenů 180 - 470 cm, vaz v Kobylé nad Vidnavkou - obvod kmene 461 cm, Domamyslický jilm - obvod kmene 443 cm). Pro úplnost dodáváme, že výška jilmu činí 32 m a stáří lze odhadnout na cca 200 let. Kmen je přímý, asi 9 m vysoký, svalcovitý s boulovitými výrůstky a četnými sekundárními výhony, zvanými též výmladky nebo lidově vlky. Strom nebyl minulosti ošetřován, proto se může pyšnit přirozenou rozložitou mírně asymetrickou primární korunou tvořenou mohutnými kosterními větvemi.

Jilm vaz nebo také vaz obecný, vědeckým jménem Ulmus laevis je jedním ze tří domácích jilmů (vedle jilmu habrolistého a jilmu drsného). K význačnosti nálezu vazu v Poustce přispívá i skutečnost, že odolal zhoubné houbové chorobě přenášené broukem bělokazem jilmovým, tzv. grafioze, známé též pod označením holandská nemoc jilmů, jež zapříčinila masivní úhyn jilmů po celé Evropě v minulém století. Sporadický výskyt je také důvodem pro zařazení jilmu vazu do Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky, do kategorie C4 - vzácnější taxony vyžadující další pozornost.

V nejbližších dnech bude vaz.v Poustce ošetřen odbornou firmou z Liberce z prostředků Krajského úřadu Libereckého kraje. Ošetření bude zahrnovat zdravotní a bezpečnostní řez. Vzhledem ke zhoršené stabilitě bude založena v koruně preventivní vazba proti rozlomení koruny v úžlabí kosterních větví.

Na závěr bych si dovolila ocitovat pár slov z Velké knihy stromů autora Freda Hagenedera:.

„Jilmy umírají proto, že tisíce jiných druhů jsou hubeny konáním lidí. Jilmy umírají proto, že jejich úkolem je spojovat různé říše, ale žádný člověk nepřichází, aby naslouchal a pod jejich větvemi potkával jiné bytosti. Možná že rostoucí nedostatek jakéhokoliv byť jen základního respektu k ostatním formám života je oním „neznámým původcem“ přenašeče nemoci jilmů, původcem, jehož vědci na základě své vlastní sebedefinice nejsou schopni odhalit.“

Nezbývá, než popřát novému památnému stromu mnoho vitality a šetrného zacházení do dalších let. Vydáte-li se někdy obdivovat jeho majestát, nezapomeňte se zastavit u rozsochatého památného dubu rostoucího též v katastru Poustky, na hranicích s Předlánci, právem nazývaného Předlánecký obr. Jedná se totiž o nejhezčí dub na Frýdlantsku (možná i v širším okolí). Najdete ho při levé straně komunikace Frýdlant - Předlánce, hned při vjezdu do obce.

(šm), odděl. životního prostředí OSUZP MěÚ Frýdlant

10.4.2006 16:15:31 - aktualizováno 20.5.2019 14:36:38 | přečteno 1657x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load