ENDEFRRUPLNLSPIT

Realizované akce 2012


Povodně 2010 – Frýdlant, most u ČOV

Výsledkem realizované akce je obnova mostu přes řeku Smědou (celková délka 26,8 m a šířka 5,6 m),  který zabezpečí obslužnost městské čistírny odpadních vod, textilní továrny (Damino CZ) aj. 

3.6.2013 13:43:51 | přečteno 1672x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, lávka pro pěší u tenisových kurtů

Cílem akce byla obnova mostní lávky přes řeku Smědou v celkové délce 32 m a šířce 2,4 m. 

3.6.2013 13:46:06 | přečteno 1686x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, mosty a propustky ve správě Města Frýdlant

Výsledkem akce je oprava a statické zajištění stávajících 9 mostků a 5 propustků v lokalitách: propust a most v Albrechticích, propustě v ul. Dlouhá u požární zbrojnice, u čp. 3066, most křižovatky ul. Dlouhá – Spojovací, ul. Dlouhá – Okrouhlá, propustek ul. Okrouhlá – Potoční, most v ul. Větná, most v ul. Vrchlického, most v ul.Tovární, most u koupaliště - ul. Březinova, most v ul. Havlíčkova, most v ul. U plovárny
 

3.6.2013 13:49:09 | přečteno 872x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, lávka u gymnázia v ul. Purkyňova

Předmětem akce byla výstavba nové ocelové lávky pro pěší, která propojuje městské části  kolem gymnázia a ZŠ Purkyňova. Celková dálka mostní konstrukce je 20m a šíře 2m.  

3.6.2013 13:51:10 | přečteno 1009x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, škody na komunikacích 4. část

Cílem akce byla oprava ve Strmé a Řasnické ulici. Oprava nového povrchu (1747 m²), provedení odvodnění - 92m, oprava a vybudování opěrné zdi v délce 86 m a zpevnění příkopu 492,5 m² 

3.6.2013 13:54:44 | přečteno 793x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, retenční nádrž Albrechtice

Cílem akce byla obnova retenční nádrže, do které se svedena přitékající voda ze zalesněného prostoru Kančího vrchu (cca 42 ha). Parametry opravné hráze: délka 60m, šířka v patě 21,3m, šířka v koruně 3,5m výška 5,1m. 

3.6.2013 13:57:06 | přečteno 1324x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, most v ulici Raisova

Výsledkem realizované akce je vybudování nového železobetonového mostu přes řeku Řasnice o celkové délce 11,5m a šířce 7,8m).  

3.6.2013 13:58:55 | přečteno 835x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, most u autokempu II. etapa montáž

Výsledkem realizované byla montáž dvoustěnného ocelového mostu (Bailey Bridge), která navazovala na předchozí etapu, kdy nosné prvky byly rozebrány a byla provedena repase. Délka přemostění činí 24,2m a šířka mezi zábradlím je 3,7m.

3.6.2013 14:00:52 | přečteno 887x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, zatrubněná vodoteč v ul. Vrchlického – Žitavská

Cílem akce byla oprava poškozeného zatrubnění vodoteče v ulicích Vrchlického-Žitavská – U Hráze (v délce 208,5m). Další aktivitou byla oprava výpustního objektu v nábřežní zdi do řeky Smědé a oprava protierozní zdi. 

3.6.2013 14:05:43 | přečteno 2336x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, vodoteč Zahradní úvoz u stadionu

Cílem akce byla oprava zatrubnění v ul. Bělíkova (zvýšení kapacity průtoku), zatrubnění úvozu u stadionu (úprava otevřeného koryta, oprava kanalizace a komunikace pro pěší), rekonstrukce zakryté vodoteče v ul. Zahradní k ul. U potoka (obnova stávajícího koryta nové potrubí, šachty), zatrubnění vodoteče v ul. Fűgnerova do řeky Smědé (provedení nového potrubí ze železobetonu).  

3.6.2013 14:08:18 | přečteno 2196x | Roman Műller | Celý článek
 
3.6.2013 13:41:15 | přečteno 2196x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load