ENDEFRRUPLNLSPIT

Realizované akce 2011


Vybudování dětského hřiště u rozhledny

Vybudování dětského hřiště u rozhledny

 Cílem projektu bylo vybudování dětské herny (6 ks) v prostoru frýdlantské rozhledny, které nesplňují dnešní standard.

17.8.2012 13:32:32 | přečteno 977x | Roman Műller | Celý článek
 

Nové prostory knihovny

Nové prostory knihovny

Původní knihovna na nám. TGM byla zaplavena v důsledku bleskové povodně z 8/2010. Nové prostory knihovny byly přemístěny do ZŠ Bělíkova (II.podlaží), kde byly rekonstruovány: vstupní chodby, toalety, čtenářských místností 1,2,3 a zázemí pro personál vč. archívu. 

  

17.8.2012 13:30:47 | přečteno 1010x | Roman Műller | Celý článek
 

Obnova vybavení městského kina

Obnova vybavení městského kina

Cílem akce byla celková rekonstrukce městského kina, ve kterém byly v důsledku srpnové povodně zcela zaplaveny vnitřní prostory (hlediště, podium, klubovna, kotelna, skladovací prostory, pokladna, toalety, rozvody tepla, vzduchotechnika, sedadla pro návštěvníky, podlahová krytina)

17.8.2012 13:29:09 | přečteno 1047x | Roman Műller | Celý článek
 

Dovybavení PJ pro zásahy na živelné pohromy - stabilizační podpěry a střihací stroj

Dovybavení PJ pro zásahy na živelné pohromy   stabilizační podpěry a střihací stroj

V rámci snížení rizik a zvýšení akceschopnosti byly pořízeny pro jednotku SDH Frýdlant stabilizační podpěry a nástroj pro stříhání pedálů k vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

17.8.2012 13:27:19 | přečteno 945x | Roman Műller | Celý článek
 

Dovybavení požární jednotky pro zásahy na živelné pohromy – obleky, vesty

Dovybavení požární jednotky pro zásahy na živelné pohromy – obleky, vesty

V rámci snížení rizik a zvýšení akceschopnosti byly pořízeny pro jednotku SDH Frýdlant technické prostředky nezbytné k zásahům.

  

17.8.2012 13:26:00 | přečteno 848x | Roman Műller | Celý článek
 

Zvýšení bezpečnosti na frýdlantských silnicích

Zvýšení bezpečnosti na frýdlantských silnicích

Cílem akce je docílení bezpečného chování dětí ZŠ v dopravním prostředí 

17.8.2012 13:24:29 | přečteno 834x | Roman Műller | Celý článek
 

Ošetření stromové aleje Hartská cesta

Ošetření stromové aleje Hartská cesta

Cílem opatření bylo provedení výchovných řezů a stabilizace stromů v obnovené oboustranné aleji (třešeň-19 ks, lípa srdčitá-69ks, jírovec-28ks, javor-1ks - z celkového počtu 117 dřevin),

17.8.2012 13:22:55 | přečteno 969x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, škody na komunikacích 3. část

RA škody na komunikacích 3  část

Cílem akce byla oprava komunikací, chodníků a opěrných zdí ve frýdlantských lokalitách: 
opěrná zeď v Žitavské ulici, cyklostezka č. 2016 Frýdlant – Raspenava, komunikace ke Svazarmu, spojnice mezi ul. Kostelní – Mezibranskou, odvodnění v ul. Vysoká  nábřežní zdi v ul. Potořní 

17.8.2012 13:20:37 | přečteno 1162x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, retenční nádrž Střelnice

RA retenční nádrž Střelnice

Cílem akce byla oprava protržené hráze, která byla poškozena v důsledku srpnové povodně z roku 2010 (rozloha nádrže 1500 m²).

17.8.2012 13:18:35 | přečteno 1010x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 – Frýdlant, škody na veřejném osvětlení

RA škody na veřejném osvětlení

Předmětem byla obnova poškozeného osvětlení v důsledku srpnových povodní v prostoru řeky Smědé a Větrovského potoka, v celkové délce 333 m.

17.8.2012 13:16:51 | přečteno 1010x | Roman Műller | Celý článek
 
17.8.2012 13:01:19 | přečteno 1010x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load