ENDEFRRUPLNLSPIT

Realizované akce 2010


Bezpečná cesta do škol

Cílem akce je docílení bezpečného chování dětí 1. stupně ZŠ v dopravním prostředí. Teoretická a praktická směřuje k vypěstování nových zásad správného chování chodců i cyklistů, rozeznat nebezpečná místa a předvídat rizikové situace.

23.3.2011 10:20:33 - aktualizováno 23.3.2011 11:07:44 | přečteno 981x | Roman Műller | Celý článek
 

Dovybavení požární jednotky pro zásahy na živelné pohromy - ; pořízení člunu

Jednotka SDH Frýdlant je zařazena v plošném pokrytí Libereckého kraje pro likvidaci následků živelných pohrom, nebezpečných látek, požárů a dopravních nehod. Pro snížení možných rizik a zvýšení akceschopnosti jednotky byl pořízen nafukovací člun s příslušenstvím, vesla a záchranné vesty.

23.3.2011 10:17:51 | přečteno 1321x | Roman Műller | Celý článek
 

Restaurátorský průzkum výmalby kaple Redernů v kostele Nalezení sv. Kříže - ; I. etapa

Realizace snesení jednobarevných vápenných vrstev, identifikace kvality výmalby z 19.století, dle závěrů komise bylo rozhodnuto o snesení této výmalby z 19. století. Pod těmito vrstvami byla nalezena původní výmalba z poč. 17. století z doby vzniku kaple Redernů. Tyto fresky byly zafixovány, trhliny injektovány. V roce 2011 bude akce dokončena.

23.3.2011 10:14:54 | přečteno 1043x | Roman Műller | Celý článek
 

Ošetření památných stromů

Výsledkem akce je ošetření 4 ks vyhlášených památných stromů na Frýdlantsku, u kterých je výrazně zhoršený zdravotní stav (Lípa malolistá na p.č. 3790, Dub letní p.č. 2994/1, Lípy srdčité na p.č. 1896). Silné poškození bylo způsobeno brzkou sněhovou pokrývkou v říjnu 2009. Kompletní regeneraci provede specializovaná firma v oboru arboristiky.

23.3.2011 10:10:43 | přečteno 1009x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 - ; Frýdlant, škody na komunikacích 2. část

Předmětem žádosti o dotaci jsou opravy komunikací a chodníkových těles: křižovatka ul. Potoční a Větrná včetně mostku, Růžová, U Plovárny, část komunikace Hejnická, Vysoká, část ul. Okrouhlá, Dlouhá, komunikace Větrov - ; I, II, III. a IV. etapa

23.3.2011 10:05:06 | přečteno 1180x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 - ; Frýdlant, škody na komunikacích 1. část

Cílem akce je oprava komunikací a chodníků v následujících lokalitách: Hejnická, prostor autobusového nádraží, ČSA, Tkalcovská, Zahradní, Míru, část chodníku - Kodešova, Komenského, Zámecká, Okružní, Palackého, Purkyňova, Mládeže, spojka Žitavská - ; Větrná - ; zárubní zeď, Žitavská, Na Cikánce, část Větrova, komunikace u Pivovarského rybníku, propustek v Albrechticích

23.3.2011 10:00:01 | přečteno 1181x | Roman Műller | Celý článek
 

Povodně 2010 - ; Frýdlant, potrubní most ul. Míru

Cílem akce je oprava mostu a rozšíření nosné konstrukce pro umístění inženýrských sítí.

23.3.2011 9:57:43 | přečteno 1417x | Roman Műller | Celý článek
 
1
23.3.2011 9:45:03 | přečteno 1417x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load