ENDEFRRUPLNLSPIT

Africký mor prasat - informace pro myslivce v pásmu infekce

Africký mor prasat il

Vážení uživatelé honiteb,
v současné chvíli intenzivně jednáme se Státní veterinární správou (KVSL) a Ministerstvem zemědělství o podrobnostech připravovaných podmínek přechodu území z PÁSMA INFEKCE do režimu UZAVŘENÉHO PÁSMA II. Předběžné podmínky chystaného vydání nového nařízení MVO (předpoklad konec ledna 2023) na které je třeba se připravit, abychom mohli pak začít lovit bez prodlení, jsou:

Proškolení všech myslivců lovících v UZAVŘENÉ PÁSMU II.

Povedlo se domluvit provedení nutného školení i dálkově (online, někteří již absolvovali) zde: https://skoleni.svscr.cz/ . Pro jeho uznání v UP II. je nutno již při prvním přihlášení uvést číslo loveckého lístku 

obr číslo loveckého lístku, obrázek se otevře v novém okně

! Pozor, osvědčení je možné vygenerovat i bez vyplněného čísla loveckého lístku, ale takové osvědčení SVS neuzná!

 

Zřízení a evidence „karanténních“ (chladících) zařízení (místnosti) pro bezpečné uchování uloveného divočáka do doby výsledku vyšetření vzorku barvy na AMP uvnitř UZAVŘENÉHO PÁSMA II.

- nemusí se jednat jen o registrované chlaďáky (na dotace)

umístění uzamykatelného zařízení (místnosti) bude muset být uvnitř UP II. (v pásmu infekce)

- zcela zamezen bude muset být styk s ostatními zvířaty (ptáky, hlodavci, psy...)

- bude zde muset být možnost omytí teplou vodou a provedení desinfekce

- podléhat bude pečlivé a zodpovědné evidenci a kontrole zástupce uživatele honitby a SVS

- vyšetření (SVÚ Jihlava) bude trvat cca 4 dny, po tuto dobu bude nutné skladovat uloveného divočáka odděleně od ostatních druhů zvěře a ideálně i odděleně jednotlivé kusy divočáků, aby nedošlo k případnému znehodnocení obou (více)     kusů

- nutné bude oddělené skladování kompletních vývrhů do doby výsledku vyšetření

 

V neděli 22. 1. 2023 od 17:00 hodin se ve Frýdlantu v sále restaurace BESEDA uskuteční informační schůzka pro myslivce k problematice Afrického moru prasat – konkrétně na téma „změna pásma infekce na uzavřené pásmo II“, jímž dojde k rozvolnění stávajících zákazů a opatření, zejména k povolení lovu, systému vzorkování a vyšetřování na AMP, umožnění přesunu chovaných prasat a zrušení zákazu vstupu do lesů a mimo turistické trasy. Informace budou předány Krajskou veterinární správou. 
Účast myslivců – všech zástupců uživatelů honiteb je velmi žádoucí!

Závěrem informační schůzky bude provedeno prezenční školení myslivců (neproškolených online z webu SVS - viz odkaz výše) s vydáním certifikátu o absolvovaném školení. 

Předložení loveckého lístku bude podmínkou pro obdržení certifikátu o absolvovaném školení. Absolventi prezenčního školení musí zástupci KVSL doložit lovecký lístek (nutno vzít s sebou)Certifikát bude lovci předán proti podpisu na místě po skončení školení.

Další podrobnosti zašlu v průběhu týdne.

Případný nový nález kadáveru (z důvodu potřeby odběru entomologických vzorků) hlaste ještě před manipulací s ním přímo na pohotovost KVSL na tel. 720 995 207.

Děkuji za trpělivou spolupráci

Myslivosti zdar!

 

Tomáš Cýrus
referent odboru stavebního úřadu a životního prostředí
oddělení životního prostředí
tel: 488 886 908
e-mail: tomas.cyrus@mu-frydlant.cz

16.1.2023 11:58:28 | přečteno 229x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load