ENDEFRRUPLNLSPIT

Zateplení sportovní haly

Snížení energetické náročnosti sportovní haly ve Frýdlantu 

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009419 
Název programu:Operační program Životní prostředí 
Název prioritní osy: Energetické úspory
Inv. priorita: Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly ve Frýdlantu prostřednictvím komplexního zateplení objektu sportovní haly.V rámci realizace projektu bude provedeno zateplení fasády sportovní haly i zázemí, zateplení střechy, výměna oken a dveří objektu. 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly ve Frýdlantu, zlepšení vlivu provozu na životní prostředí, zvýšení komfortu jejího užití, snížení nákladů na provoz haly. Příčinou problémů spojených s vysokou energeticku náročností objektu sportovní haly ve Frýdlantu je stávající nevhodné stavební řešení obálky budovy, která neumožňuje splnit požadavky optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb. Provoz objektu je tak náročný na spotřebu energií, finančně zatěžuje provoz objektu a je neefektivní vůči životnímu prostředí.

Projekt řeší problém spojený se stávající vysokou energetickou náročností objektu sportovní haly ve Frýdlantu. Stávající energetické provozní podmínky objektu finančně zatěžují vlastníka objektu a zároveň je provoz objektu neefektivní vzhledem k životnímu prostředí.

sportovní hala 1, obrázek se otevře v novém okněsportovní hala 2, obrázek se otevře v novém okně

Stávající stav objektu nesplňuje požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.

Realizace projektu, tj. zateplení objektu sportovní haly, bude probíhat na pozemcích č. 1175 a 1173/1 v katastrálním území Frýdlant [635090].  Oba pozemky jsou ve vlastnictví žadatele - Města Frýdlant. Samotný objekt haly se nachází na pozemku č.1175. Dále při realizaci zateplení bude využíván pozemek p.č. 1173/1, což je z části oplocený pozemek, který přiléhá k předmětné stavbě. 

CZ RO B C, obrázek se otevře v novém okně

 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load