ENDEFRRUPLNLSPIT

Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu / 2017-2018

Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu   header


Název mikroprojektu:  Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000796

Žadatel: Město Frýdlant

Předmětem projektu je vytvoření expozice v muzeu Špitálek, ul. Míru ve Frýdlantě.  Expozice bude zaměřena na archeologii a tradiční řemesla. Návštěvníci budou informováni prostřednictvím audiovizuální techniky a s využitím inovativní technologie zobrazení exponátů (hologramy, 4D vjemy aj.). Naším partnerem je Regionální muzeum v Lubani, kde se uskuteční jedna z plánovaných přednášek k historii dolnoslezského vojvodství a historie Frýdlantu. Dalšími aktivitami je vydání dvojjazyčného letáku tematicky zaměřené na obě města.

Místo realizace:

Muzeum Frýdlant, ul. Míru 176
Realizace 4/2017 – 3/2018


Mikroprojekt je financován 50% z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj  / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a 50% z rozpočtu města Frýdlant. 

Navigace

Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu / 2017-2018

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load