ENDEFRRUPLNLSPIT

Stezka pro pěší a cyklisty podél ulic Bělíkova a Zámecká bude. Frýdlant získal dotaci

cyklostezka květen 1

Skvělá zpráva přišla v tomto týdnu z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Frýdlantu se podařilo díky MAS Frýdlantsko z.s. získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na smíšenou stezku pro cyklisty a chodce podél částí ulic Bělíkova a Zámecká. Stezka má výrazně zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů na těchto poměrně frekventovaných silnicích. Celkem má nová stezka pro cyklisty a chodce přijít i s přeložkou elektřiny, která ale nebude hrazena z dotace, na zhruba 6 a půl milionu korun. Získaná dotace je ve výši 5 201 843,38 korun. Z rozpočtu města půjde na investiční akci 273 781,24 korun.

logo stezka pro cyklisty a chodce 1 logo stezka pro cyklisty a chodce 2, obrázek se otevře v novém okně

„Získání dotace na stezku pro pěší a cyklisty podél ulic Bělíkova a Zámecká je pro Frýdlant opravdu velmi dobrou zprávou. Usilujeme o stezku, která zvýší bezpečnost těchto zranitelných účastníků silničního provozu v této lokalitě už řadu let, její výstavbu ale zdržely záležitosti s pozemky, na kterých má vzniknout. Ty jsou v současné době už vyřešené. A tím, že jsme na akci získali dotaci, nestojí její realizaci už nic v cestě,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Stezka povede od garáží u Střelnice kolem Střední školy hospodářské a lesnické a navazovat bude na již fungující dráhu pro in-line bruslení nad touto školou. „Začne vznikat letos v červnu a hotová bude koncem listopadu,“ dodává starosta města.

„Stezka pro cyklisty a chodce bude koncipována jako smíšená stezka a bude vyznačená svislým a vodorovným dopravním značením. Bude dlouhá 693 metrů, a jak už bylo zmíněno, povede podél částí ulic Bělíkova a Zámecká. Bude samozřejmě osazena lampami veřejného osvětlení,“ říká Dana Kiliánová, pověřená vedením investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant.

Hlavním důvodem vzniku stezky je zvýšení bezpečnosti chodů a cyklistů v těchto ulicích. „Ulicí Zámeckou chodí lidé na procházky, k hradu a zámku Frýdlant, do pivovaru nebo na tenisové kurty a v ulici Bělíkova sídlí Střední škola hospodářská a lesnická, kde studuje na šest stovek žáků. Takže lidí tam denně projde nebo projede na kole opravdu hodně. Pohyb po současné krajnici ulic není příliš bezpečný a to ani v době, kdy jsou příznivé klimatické podmínky, v zimě je pak ještě nebezpečnější,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má komunikace ve městě ve své gesci.

Projekt „Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ má registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015385. Žádost o dotaci byla podána do Integrovaného operačního programu, specifického cíle 4.1, v rámci 53. výzvy ŘO IROP „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“ a v rámci 6. výzvy MAS Frýdlantsko, opatření integrované strategie: 1.1.2 Dopravní dostupnost /BEZPEČNÉ CESTY.

stezka květen

cyklostezka květen 1

cyklostezka květen 1

 
cyklostezka květen 2

cyklostezka květen 2

 
cyklostezka květen 3

cyklostezka květen 3

 
cyklostezka květen 4

cyklostezka květen 4

 
cyklostezka květen 5

cyklostezka květen 5

 
 
21.5.2021 14:00:18 | přečteno 514x | Martina Petrášková

Navigace

Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova - ul. Zámecká, Frýdlant

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load