ENDEFRRUPLNLSPIT

Rekonstrukce přístupových chodníků naučné stezky je v první fázi

cesty Lesní stezka 3

Práce na projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394) pokračují i v srpnu podle harmonogramu. Stavební firma vyhloubila cestu v původním trasování v délce 870 m a jednotné šířce 80 cm. Nyní pokračuje v postupném pokládání podkladní vrstvy. Do vyhloubených rýh pokládá kamenivo frakce 0-64 mm. Využití mechanizace je omezené, aby nedošlo k poškození kořenových systémů. Kvůli značně podmáčenému terénu bylo nutné obnovit mělká odvodňovací koryta a v některých místech zřídit provizorní odvodňovací plochy. Projekt na těchto místech s mokřady počítá s vybudováním povalového chodníku a dřevěného mostku. 

logo naučná stezka

Současně se stavebními pracemi na stezce pokračují práce na výrobě informačních tabulí a obsahového textu.

První informační tabule bude umístěna u zámku. Návštěvníci na ní najdou základní údaje o projektu i situační mapu. Další informační tabule bude umístěna u splavu a bude připomínat železničního neštěstí z roku 1958. Text doplní historické fotografie.  Další informační tabule bude na posledním stanovišti stezky, které je i nástupním místem z prostoru Křížové cesty. Bude rovněž obsahovat mapu s komentářem o projektu. Informační tabule jsou finančně podpořeny z česko-polského přeshraničního programu, termínem zhotovení je 30. 11. 2017.  Ostatní tabule budou vyrobeny a instalované ve II. fázi projektu do března roku 2018.

Mikroprojekt je financován z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj  / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 ve výši 50% a z rozpočtu města Frýdlant 50%.

cesty Lesní stezka 3, obrázek se otevře v novém okně cesty Lesní stezka, obrázek se otevře v novém okně


22.8.2017 14:33:21 | přečteno 612x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load