ENDEFRRUPLNLSPIT

Rekonstrukce lesní stezky na Křížovém vrchu byla zahájena

Projekt „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“ (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394), který je finančně podpořen z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014 – 2020, byl fyzicky zahájen.

logo naučná stezka, obrázek se otevře v novém okně

V jarním období byly provedeny administrativní kroky (vyhlášení výběrového řízení, které se muselo opakovat pro nízký zájem uchazečů) a následně byla podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem TOBIS s.r.o. Předmětem I. fáze je rekonstrukce přístupového chodníku (původní cesta v délce cca 1 km) propojující prostor areálu tenisových kurtů a Křížové cesty, vybudování dvou vyhlídkových míst s mobiliářem, úpravy kamenných průchodů pod železniční tratí, dva dřevěné mostky přes mokřady a 3 ks informačních tabulí, ze kterých se návštěvníci dozví o zajímavostech přírodní rezervace na Křížovém vrchu a železničním neštěstí (pád lokomotivy). Ukončení první etapy je plánované do 30. 11. 2017.

Předmětem druhé fáze, která bude hrazena pouze z rozpočtu města je dodávka 4 ks informačních tabulí s popisem o fauně/flóře/geologii, výsadby Aleje přátelství (8 ks dřevin), vybudování 2 lapm veřejného osvětlení. Realizace se uskuteční v době 12/2017 – 30. 4. 2018.

Mikroprojekt je financován z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj  / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 ve výši 50% a z rozpočtu města Frýdlant 50%. 

12.7.2017 15:20:22 | přečteno 443x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load