ENDEFRRUPLNLSPIT

Práce na naučné stezce pokračují dle plánu, ukázal kontrolní den

Foto č  4

Ve čtvrtek 20. července 2017 se sešli zástupci stavební firmy a Města Frýdlant na kontrolním dni projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394) na místě vznikající lesní naučné stezky v areálu Podzámčí ve Frýdlantě. V místě budoucí stezky už došlo k odstranění náletových dřevin, vytyčení cesty v trase směrem do tenisových kurtů a vyhloubení cesty, která bude v příštích dnech vyložena po obrubě kostkami a vysypána štěrkem. 

logo naučná stezka, obrázek se otevře v novém okně

V rámci projektu vznikají v současné době i informační tabule, které budou součástí lesní naučné stezky po celé její délce. 

Mikroprojekt je financován z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj  / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 ve výši 50% a z rozpočtu města Frýdlant 50%.  

kontrolní den 20. 7. 2017

Foto č  1

Foto č 1

 
Foto č  2

Foto č 2

 
Foto č  3

Foto č 3

 
Foto č  4

Foto č 4

 
Foto č  5

Foto č 5

 
Foto č  6

Foto č 6

 
 
20.7.2017 14:34:39 | přečteno 619x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load