ENDEFRRUPLNLSPIT

Partneři projektu se 10. července sešli v polské Lubani

Luban 1

Další společnou schůzku mají za sebou partneři projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394). Tentokrát se sešli 10. července 2017 v polském městě Lubaň na tamním městském úřadě.

logo naučná stezka, obrázek se otevře v novém okně

Frýdlant coby český partner, informoval o průběhu předložení žádosti na Euroregion Nisa v Liberci, o nutnosti nového výběrového řízení a také o uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Fyzické ukončení mikroprojektu ve Frýdlantě je plánované na 30. 11. 2017.

Lubaň, coby polský partner, informovala o tom, že se jí nepodařilo předložit projekt na polské straně k danému termínu a v současné době hledá vhodný zdroj financování na komplexní řešení lokality.

Oba partneři pak společně potvrdili propagaci mikroprojektu a otevřeli cestu k další možné spolupráci obou měst.

Mikroprojekt je financován z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj  / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 ve výši 50% a z rozpočtu města Frýdlant 50%.  

Luban 2, obrázek se otevře v novém okně Luban 3, obrázek se otevře v novém okně

13.7.2017 13:28:19 | přečteno 396x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load