ENDEFRRUPLNLSPIT

Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně / 2016-2017

Financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A česká republika-Polsko 2014-2020
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394

logo naučná stezka

Hlavní cíl projektu

Město Frýdlant

Cílem projektu je zvýšení atraktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu v příhraničním území společně s projektovým partnerem městem Lubań. Výstupem mikroprojektu je vybudování naučné stezky v prostoru přírodní rezervace na Křížovém vrchu ve Frýdlantě.

V rámci revitalizace budou provedeny následující aktivity:

· Obnova chodníků v původním trasování v délce cca 1 km
· Vybudování odpočinkových míst – zpevněné plochy v místě vyhlídky
· Instalace informačních tabulí s popisem (pád lokomotivy, fauna, flóra, horniny)
· Dřevěný mostek a dřevěný chodník přes mokřad
· Instalace prvků (lavičky, dřevěné zábrany, směrníky)
· Propagační materiál (pamětní deska, dvojjazyčné letáky)

Místo a doba realizace:

Frýdlant, Křížový vrch, realizace 10/2016 – 11/2017

Mikroprojekt je financován z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj  / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 ve výši 50% a z rozpočtu města Frýdlant 50%. 


Lesní naučná stezka slouží už čtyři roky

2021 11 09 Lesní stezka na Křížovém vrchu eč (29)
Na konci listopadu to budou už čtyři roky od dokončení lesní naučné stezky na Křížovém vrchu ve Frýdlantě. Stezka je propojená s křížovou cestou a vede přírodní rezervací, takže je tam klid, rušený maximálně zpěvem ptáků. I teď na podzim je na křížovém vrchu krásně. Tak si na lesní naučnou stezku vyrazte užít barevného podzimního listí, než všechno přikryje sníh. Přeci jen už je zítra svatého Martina, který leckdy přijíždí na bílém koni. 
Lesní naučná stezka vznikla v rámci projektu nazvaného „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394. Projekt byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.
10.11.2021 9:22:39 | přečteno 831x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Ve Frýdlantě vznikla na Křížovém vrchu nová naučná stezka

Lesní naučná stezka 2

V areálu takzvaného Podzámčí vzniklo ve Frýdlantu další atraktivní místo pro trávení volného času. Jde o naučnou stezku v prostoru přírodní rezervace Křížový vrch, na které návštěvníci najdou informační tabule, odpočinková místa s vyhlídkou na hrad a zámek, povalový chodníček s přemostěním mokřad. Vznik stezky umožnil česko-polský projekt nazvaný „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“.  

30.11.2017 14:48:42 | přečteno 2572x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Říjnový déšť práce na naučné stezce komplikuje, práce ale pokračují

lesní naučná stezka říjen 7

S nepřízní počasí se musí v říjnu vyrovnávat stavební firma, která pracuje na projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně" ( CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394 ). Terén je značně podmáčený, nicméně práce nadále pokračují dle harmonogramu. V současné době je dokončena vrchní část stezky a pracuje se na části spodní. Obruby a schodišťové stupně jsou prováděny částečně ze stávajících čedičových kamenů nacházejících se podél původního trasování cesty a částečně z nových čedičových kamenů dovezených na stavbu. V prostoru za kamenným železničním průchodem jsou již zahájeny práce na základech - pilotech dřevěného mostku přes mokřady. V těchto místech také vznikne povalový chodníček. 

11.10.2017 15:23:35 | přečteno 745x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Rekonstrukce přístupových chodníků naučné stezky je v první fázi

cesty Lesní stezka 3

Práce na projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394) pokračují i v srpnu podle harmonogramu. Stavební firma vyhloubila cestu v původním trasování v délce 870 m a jednotné šířce 80 cm. Nyní pokračuje v postupném pokládání podkladní vrstvy. Do vyhloubených rýh pokládá kamenivo frakce 0-64 mm. Využití mechanizace je omezené, aby nedošlo k poškození kořenových systémů. Kvůli značně podmáčenému terénu bylo nutné obnovit mělká odvodňovací koryta a v některých místech zřídit provizorní odvodňovací plochy. Projekt na těchto místech s mokřady počítá s vybudováním povalového chodníku a dřevěného mostku. 

22.8.2017 14:33:21 | přečteno 586x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Práce na naučné stezce pokračují dle plánu, ukázal kontrolní den

Foto č  4

Ve čtvrtek 20. července 2017 se sešli zástupci stavební firmy a Města Frýdlant na kontrolním dni projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394) na místě vznikající lesní naučné stezky v areálu Podzámčí ve Frýdlantě. V místě budoucí stezky už došlo k odstranění náletových dřevin, vytyčení cesty v trase směrem do tenisových kurtů a vyhloubení cesty, která bude v příštích dnech vyložena po obrubě kostkami a vysypána štěrkem. 

20.7.2017 14:34:39 | přečteno 691x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Práce na nové naučné stezce v Podzámčí startují. Hotová bude v listopadu

lesní naučná stezka

Další atraktivní místo pro trávení volného času začíná vznikat ve Frýdlantu v areálu takzvaného Podzámčí. Jde o naučnou stezku v prostoru přírodní rezervace Křížový vrch, která počítá s informačními tabulemi i dvěma novými odpočinkovými místy s vyhlídkou na hrad a zámek. Vznik stezky umožňuje česko-polský projekt nazvaný „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“. 

13.7.2017 13:32:05 | přečteno 665x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Partneři projektu se 10. července sešli v polské Lubani

Luban 1

Další společnou schůzku mají za sebou partneři projektu „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394). Tentokrát se sešli 10. července 2017 v polském městě Lubaň na tamním městském úřadě.

13.7.2017 13:28:19 | přečteno 352x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Rekonstrukce lesní stezky na Křížovém vrchu byla zahájena

Projekt „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“ (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394), který je finančně podpořen z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014 – 2020, byl fyzicky zahájen.

12.7.2017 15:20:22 | přečteno 384x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Frýdlant a Lubáň dolaďují první dva společné projekty

jednání Lubáň duben Frýdlant 0

Další setkání zástupců Frýdlantu a polského města Lubáň proběhlo v pátek 1. dubna 2016 v prostorách radnice ve Frýdlantě. Na programu byla opět příprava společných projektů, na které chtějí města získat peníze z Evropské unie v projektovém období 2014 – 2020. Konkrétně z česko-polských fondů. 

1.4.2016 14:09:19 | přečteno 1435x | Martina Petrášková | Celý článek
 

Spolupráce s polským městem Lubáň má Frýdlantu pomoci s financováním projektů

jednání Lubáň ve Fdl 1

Propojit vzájemně už připravené projekty a získat na jejich realizaci peníze z Evropské unie. To je cíl nově obnovené spolupráce Frýdlantu s polským městem Lubáň. Obě města na ni navázala po krátké odmlce koncem října 2015. S provázanými projekty chtějí uspět v projektovém období 2014 - 2020 u česko-polských fondů. 

26.11.2015 14:04:18 | přečteno 645x | Martina Petrášková | Celý článek
 
8.2.2017 12:00:26 | přečteno 645x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load