ENDEFRRUPLNLSPIT

Ve Školní ulici pokračují práce na zateplení panelového domu

rekonstrukce 2

Od poloviny dubna pokračují v ulici Školní ve Frýdlantu stavební práce na panelovém domu čp. 1189, 1190 a 1191 a to v rámci projektu snížení jeho energetické náročnosti. Po montáži lešení byly zahájeny práce na západní straně fasády a na části jižní fasády. Byla provedena demontáž podlahových konstrukcí balkónů – lodžií a zábradlí, demontáž stávajících hromosvodů, očištění vnějších stěn tlakovou vodou od nečistot. Došlo na lokální vysprávky cementovou maltou a byla zahájena montáž zateplovacího systému. Nyní je fasáda na západní straně panelového domu již hotová a to včetně probarvené konečné omítky.

logo dotazník, obrázek se otevře v novém okně

"Dělníci nyní dokončují fasádu na jižní straně, včetně zateplení meziokenních vložek, balkónů, ostění, nadpraží a parapetů. V objektu jsou v současné době pokládány nové podlahy z dlaždic v místě balkónů, čemuž předcházelo vybourání stávající nevyhovující dlažby, opravení spodních betonů, a provedení nové spádová a hydroizolační stěrka," přibližuje vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. 

Město Frýdlant si od rekonstrukce devítipodlažního bytového domu s celkem 24 bytovými jednotkami a třemi vchody slibuje snížení jeho energetické náročnosti. "Stávající energetické provozní podmínky objektu totiž finančně velmi zatěžovaly domácnosti žijící v tomto bytovém domě a zároveň byl provoz objektu neefektivní vzhledem k životnímu prostředí," doplňuje Zdena Ubiasová. 

"Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 1189 ve Frýdlantu", CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010480 a "Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.1190 a č.p.1191", CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010479 bylo finančně podpořeno Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 
rekonstrukce 0, obrázek se otevře v novém okně rekonstrukce 1, obrázek se otevře v novém okně
18.6.2019 11:58:48 | přečteno 474x | Martina Petrášková

Navigace

Snížení energetické náročnosti objektů č.p. 1189, 1190 a 1191

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load