ENDEFRRUPLNLSPIT

Snížení energetické náročnosti objektů č.p. 1189, 1190 a 1191

"Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 1189 ve Frýdlantu", CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010480 a "Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.1190 a č.p.1191", CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010479

logo zateplování 1190 a 1191

"Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 1189 ve Frýdlantu", CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010480

Předmětem projektu je zateplení bytového domu v ulici Školní č.p. 1189 ve Frýdlantu. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 1189 ve Frýdlantu. Jedná se o bytový dům s celkem 24 bytovými jednotkami, s jedním podzemním podlažím a s osmi typovými nadzemními podlažími.

Projekt řeší problém spojený se stávající vysokou energetickou náročností bytového domu v ul. Školní 1189 ve Frýdlantu. Stávající energetické provozní podmínky objektu finančně zatěžují domácnosti žijící v tomto bytovém domě a zároveň je provoz objektu neefektivní vzhledem k životnímu prostředí.

Stávající stav objektu nesplňuje požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.

Příčinou problémů spojených s vysokou energetickou náročností objektu v ul. Školní 1190-91 ve Frýdlantu je stávající nevhodné stavební řešení obálky budovy, které neumožňuje splnit požadavky optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb. Provoz objektu je tak náročný na spotřebu energií, finančně zatěžuje obyvatele žijící v tomto objektu a provoz je neefektivní vůči životnímu prostředí.

Cíl projektu:

Snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení. Snížení energetické náročnosti budovy, snížení emisí.


"Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p.1190 a č.p.1191", CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010479

Předmětem projektu je zateplení bytového domu v ulici Školní č.p. 1190-91 ve Frýdlantu spočívající v zateplení fasády objektu a výměně části okenních výplní. Dále bude provedeno zateplení střešní plochy a stropu nad 1.NP stávajícího objektu. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 1190-1191 ve Frýdlantu. Jedná se o bytový dům s celkem 48 bytovými jednotkami.

Projekt řeší problém spojený se stávající vysokou energetickou náročností bytového domu v ul. Školní 1190-91 ve Frýdlantu. Stávající energetické provozní podmínky objektu finančně zatěžují domácnosti žijící v tomto bytovém domě a zároveň je provoz objektu neefektivní vzhledem k životnímu prostředí.

Stávající stav objektu nesplňuje požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.

Příčinou problémů spojených s vysokou energetickou náročností objektu v ul. Školní 1190-91 ve Frýdlantu je stávající nevhodné stavební řešení obálky budovy, které neumožňuje splnit požadavky optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb. Provoz objektu je tak náročný na spotřebu energií, finančně zatěžuje obyvatele žijící v tomto objektu a provoz je neefektivní vůči životnímu prostředí.

Cíl projektu:

Snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení. Snížení energetické náročnosti budovy, snížení emisí.


Navigace

Snížení energetické náročnosti objektů č.p. 1189, 1190 a 1191

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load