ENDEFRRUPLNLSPIT

Základní informace o projektu

Radnice noční

Předmětem projektu je regenerace centrálního prostoru města - náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, za účelem obnovy jeho funkčního využití.
Realizací projektu dojde ke zpřehlednění celého prostoru náměstí, k vymezení zón prostřednictvím použití různých druhů dlažeb, bude instalován nový městský mobiliář.
Bude odstraněna stávající kašna a nahrazena novou, kterou doplní socha Albrechta z Valdštejna. Kašna bude ozvláštněna příjemným relaxačním prvkem - vodní hrou zabudovanou přímo do dlažby náměstí.

Základní informace o projektu

Název akce:
Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu

Stručný přehled projektu:

Předmětem projektu je regenerace centrálního prostoru města - náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, za účelem obnovy jeho funkčního využití.
Realizací projektu dojde ke zpřehlednění celého prostoru náměstí, k vymezení zón prostřednictvím použití různých druhů dlažeb, bude instalován nový městský mobiliář.
Bude odstraněna stávající kašna a nahrazena novou, kterou doplní socha Albrechta z Valdštejna. Kašna bude ozvláštněna příjemným relaxačním prvkem - vodní hrou zabudovanou přímo do dlažby náměstí.
Na ploše náměstí budou pro zvýšení atraktivity náměstí a bezpečnosti osob nově umístěny dva systémy svítidel.
Budou rekonstruovány stávající inženýrské sítě vedoucí pod povrchem náměstí.

Axonometrie final, obrázek se otevře v novém okně

DayFrydl LT, obrázek se otevře v novém okněDayFrydl n LT, obrázek se otevře v novém okně
Takto bude vypadat náměstí ve dne..........................................a takto v noci.

Kasna Frydlant Model 01, obrázek se otevře v novém okněKasna Frydlant Model 02, obrázek se otevře v novém okně

Kasna Frydlant Model 03, obrázek se otevře v novém okně
Představujeme vítězný a konečný model budoucí kašny, bronzová socha Valdštejna bude stát na podstavci z jemnozrnné žuly světlého odstínu, ve kterém budou vyvrtané průhledy. Tudy bude moci hravý návštěvník náměstí pozorovat dění na ploše. :-) Kašna je také z žuly, dno je vyskládáno z nerezových tvarovek doplněných o světla a vývěr vody. Kromě vody v kašně budou přímo v dlažbě náměstí zabudované trysky, které obzvláště v létě budou jistě vyhledávanou kratochvílí.

Miru final, obrázek se otevře v novém okně
Poslední pohled je z ulice Míru (vlevo je vidět ještě starý návrh kašny).

Vzhled náměstí doplní zeleň a celé bude pak nově pojato jako pěší zóna bez běžného přístupu vozidel. Náměstí se tak stane vyhledávanou zónou k setkávání, posezení a odpočinku místních obyvatel i jeho návštěvníků.

Financování:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Předpokládané celkové náklady akce 37,3 mil. Kč
z toho dotace z Evropské unie a ze Státního rozpočtu 32,7 mil. Kč
z toho podíl Města Frýdlant 4,6 mil. Kč

Odkud plynou dotace?

Operační program ROP NUTS II SV
Oblast podpory 2.2
Prioritní osa: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Název oblasti podpory: Rozvoj měst

Termíny realizace akce:

1) Provádění výběrových řízení na autorský, technický dozor, administraci řízení a na provádění archeologického průzkumu (r. 2009)
2) Provádění výběrového řízení na dodavatelskou firmu stavebních prací (listopad 2009 - únor 2010)
3) Zahájení archeologických prací (leden 2010)
4) Odhad zahájení stavebních prací (březen 2010). Zahájení je závislé dle počasí a dle výsledků výběrového řízení.
5) Odhad dokončení realizační části náměstí.T. G. M. (r. 2012)

Bod 5) je závislý na délce archeologického průzkumu. Pokud půjde vše hladce, lze předpokládat dokončení prací již v roce 2011)

ikona souboruPlánek náměstí a jeho postranních uliček s udáním jednotlivých etap projektu:

1. etapa - prostor před radnicí, křižovatka ulic Sv. Čecha a ul. Míru, pás od křižovatky před objektem knihovny a KB, vč. Kostelní ulice + postupné provedení pokládky kabeláže NN v celé délce náměstí po obou stranách mimo prostor chodníků (termín duben - červenec 2010)

2. etapa - pás náměstí před objekty mezi Kostelní ulicí a Děkanskou ulicí + pás náměstí k nároží u křižovatky ul. ČSA (termín červenec - září)

3. etapa - středová plocha náměstí (termín září - prosinec 2010)

4. etapa - prostor křižovatky Husovy ul. a ul. ČSA + dokončení kompletace mobiliáře v prostoru celé stavby (termín leden - srpen 2011)

nad_plankem, obrázek se otevře v novém okně
Jak ukazuje stavbyvedoucí Václav Bittner, jednotlivé etapy jsou vyznačeny barevně. Foto: mf

Přesný termín realizace je přesto závislý na průběhu archeologického průzkumu, proto mohou termíny doznat změn, o kterých bude veřejnost včas informována.

Předání staveniště: 8. 4. 2010.
Zahájení stavby: 12. 4. 2010.

Před zahájením stavby proběhne ve dnech 10. -11. 4. 2010 příprava prostoru 1. etapy - oplocení staveniště, úprava změny dopravního značení

Popis zúčastněných osob či firem na tomto projektu:

Hlavní projektanti: Ing. arch. Vladimír Balda, Ing. J. Janďourek, Ing. arch. J. Patrný
Autorský dozor: Ing. arch. Vladimír Balda
Technický dozor: Oleg Fichtner
Archeologické práce: Severočeské muzeum v Liberci
Hlavní stavební dodavatelská firma: EUROVIA CS, a.s. (bývalé Stavby silnic a železnic, a. s.), odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 LIBEREC 11

Foto: archiv, stávající podoba náměstí a náhledy nového náměstí
Komentář kurzívou: aš
Frýdlant 25/02/10
Zdena Ubiasová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkoprávního, tel. 482 464 018

rop nuts rgb, obrázek se otevře v novém okněblank, obrázek se otevře v novém okněeu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb, obrázek se otevře v novém okně

2.3.2010 8:21:56 - aktualizováno 9.4.2010 7:17:45 | přečteno 5560x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load