ENDEFRRUPLNLSPIT

Stavba na náměstí přes zimu není aktivní

R1 16 12 10

Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě se ve stavební části v zimním období neprovádí. Práce rozplánované pro rok 2010 byly dokončeny dle harmonogramu, některé však s časovým zdržením, které způsobily srpnové povodně a archeologický průzkum.

Byly dokončeny práce na výměně části inženýrských sítí pod povrchem náměstí, dále byla položena nová vedení pro veřejné osvětlení, slavnostní osvětlení a informační sítě. Dále byly provedeny nové konstrukční vrstvy pod kamennou dlažbou i v části přilehlých komunikací. V listopadu 2010 se podařilo stavební firmě na žádost Města Frýdlant dodat lampy a sloupy veřejného osvětlení, takže plocha náměstí je ve večerních hodinách osvětlena.

Regenerace náměstí bude pokračovat v roce 2011. Přes zimní období, kdy samotná stavba není aktivní, jsou zahájeny práce na výrobě mobiliáře, kašny a podstavce pod kašnu. Dále budou zahájeny stavební práce v místnosti, kde bude osazena provozovna kašnového zařízení.

I přes realizaci projektu nebudou Valdštejnské slavnosti 2011 ve Frýdlantě ohroženy. V této době sice nebude náměstí ještě plně zrekonstruováno, ale svůj společenský účel bude už plnit.

Foto: jč
Frýdlant 24/01/2011
Bc. Zdena Ubiasová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkosprávního, tel. 482 464 018

24.1.2011 10:39:12 | přečteno 1523x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load