ENDEFRRUPLNLSPIT

Stav stavby v 11 bodech

Jak vypadá vývoj stavby projektu Regenerace nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantě k 25. květnu 2010?

1. Bylo dokončeno položení potrubí sběrné stoky kanalizace na levé straně náměstí, vč. přípojek k objektům a revizních šachet. Dále byla provedena výměna kanalizačního potrubí v ul. Havlíčkova, provedení napojení a přeložky na vysokotlaké vodovodní potrubí před radnicí pro vedení požární vody v prostoru náměstí a napojení kanalizace do domu čp. 99 pro technologii kašny.

2. Průběžně pokračuje archeologický průzkum v ploše 1. etapy s tím, že byl zpětně zahájen archeologický průzkum v rýze pro kanalizační stoku. Konec archeologického průzkumu v rámci první etapy bude ukončen v tomto týdnu. Archeologové se přesunou na druhou a třetí etapu.

3. Provádí se archeologický průzkum ve vytyčené trase pro pokládku kabelů a průzkum rýhy na odbočce k uliční vpusti.

4. Zhotovitel provede odstranění krytu v pásu u Kostelní ulice pro inženýrské sítě vedené po pravé straně náměstí, vč. zbytku ponechaného krytu před objektem KB. Po této přípravě bude zahájen v těchto místech další archeologický průzkum.

5. Zhotovitel dle požadavku archeologa dokončí rozkrytí zbytku plochy, kde stála původní radnice.

6. Zhotovitel předal investorovi jeden výtisk Znaleckého posudkuč. 1796-157/2010, Stavebně-technický průzkum a posouzení stavebních objektů kolem náměstí T. G. Masaryka a Kostelní ul. ve Frýdlantu. Pro veřejnost bude Znalecký posudek k dispozici k nahlédnutí v kanceláři starosty.

7. Po seznámení se s obsahem posudku buderozhodnuto, kteréobjekty je nutné dálenechat podrobně prošetřit statikem, vč. stanovení opatření pro provádění prací v jejich blízkosti.

8. Z důvodů řešení změnybudoucího vjezdu do prostoru náměstí z Husovy ulice se nebude realizovat el. ovládaný zasouvací sloupek v Havlíčkově ul. Sloupek bude nahrazen uzamykatelným dělícím sloupkem.

9. Bude provedeno přemístění stojanů pro jízdní kola z prostoru před čp. 72 do prostoru před stání pro OA u domu čp. 99. Přesné umístění bude ještě specifikováno ve výkresu rozmístění mobiliáře.

10. Trasa kašnového vodovodu vedená napříč náměstím se posune do prostoru trasy vedení požárního vodovodu.

11. Zhotovitel ve spolupráci s generálním projektantem projednávají vhodné typy veškerého mobiliáře, který má být osazen na náměstí T. G. Masaryka.

Frýdlant 25/05/10
Zdena Ubiasová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkosprávního, tel. 482 464 018

25.5.2010 13:50:42 | přečteno 1923x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load