ENDEFRRUPLNLSPIT

Rouška stavební historie radnice poodhalena

staré stavební plány

Než mohlo dojít k druhé komentované prohlídce z historie Frýdlantu, kterou navštívilo bezmála 70 zájemců z řad veřejnosti a tisku, probíhal na ploše náměstí dlouhé týdny pečlivý archeologický průzkum. Pomalu byly odhalovány jednotlivé části radnice - této mimořádně rozsáhlé stavby, včetně všech jejich přístaveb, dostaveb, ...

Plocha původní a mnohokrát přestavované radnice zabírá bezmála 1/3 plochy náměstí. Až nyní po provedeném průzkumu můžeme již poodhalit roušku jejího stavebního vývoje, který byl v minulosti velmi rozmanitý.

Komentovaná prohlídka v pátek 23. července 2010 od 11 a od 16 hodin probíhala za pomoci archeologů, kteří výzkum na náměstí ve Frýdlantu provádějí. Pánové Petr Brestovanský a Jan Kroužek ukázali zájemcům půdorys nejstarší části, místo vstupu (doloženo vyobrazením z Rohnovy kroniky), umístění a rozlohu věží, které umocňovaly dominantu radnice v průběhu její historie. Četné provedené sondy ukázaly zase, jak hluboko byly založeny obvodové zdi, zdi přístaveb, umístění sklepních místností (byly nalezeny náběhy kleneb dvou místností).

V místě nejstaršího vstupu do radnice se mohli návštěvníci projít staletími pomocí třech různých typů dlažeb. Dlažba umístěná v nejvyšší vrstvě pochází z doby vlády Clam-Gallasů (19. stol), vrstva odhalená v místě vstupu zase z doby pánů Redernů (poč. 17. stol.) a poslední zástupce dláždění (již v objektu radnice) pochází z 16. století a jedná se o dlažbu valounkovou.

Na začátku archeologických prací v prostoru objektu radnice byl proveden průzkum geofyzika pomocí magnetometru, který zjišťoval umístění a rozlohu případných dutin, sklepních prostorů, kavern, atd. Výsledky dávaly tušit zajímavost v okolí bývalé věže, neboť zde byla lokalizována anomálie o rozměru 4x4 m. Pozdější zásah v tomto prostoru pomocí vrtné sestavy ukázal, že tato zajímavost je až ve větších hloubkách, a proto bylo od bádání odstoupeno.

půdorys radnice, obrázek se otevře v novém okně

Podrobnější výsledky průzkumu jsou patrny na pohledu na základy radnice (snímek byl pořízen z hasičského žebříku). Aby byly výsledky průzkumů archeologů podrobnější a daly nám odpovědi na život lidí ve Frýdlantu, bude provedeno ještě mnoho analýz odebraných vzorků. Na základě jejich výsledků se dozvíme, z které doby pochází nejstarší části, co v té době mlsné jazýčky frýdlantské jedly, odkud byla dovážena keramika a kachle na kamna, jaké případné nemoci město sužovaly, atd.

Pro upřesnění poznatků stavebního vývoje radnice, bylo rozhodnuto, že bude proveden ještě stavebně historický průzkum (SHP). Ten nám určí nejstarší části vybudované v pozdní renesanci, dostavby v baroku, dobu realizace zmenšení obvodového zdiva,... SHP bude vodítkem pro určení obrysu přiznaného půdorysu radnice v nově dlážděném náměstí.

A co bude s prozkoumanou plochou dál? Bylo rozhodnuto, že do budoucna nebude přiznána žádná část zdiva, která by mohla být presentována třeba pod sklem. Odhalené zdivo nebude nikterak odbouráváno, dojde pouze k jeho odbornému zasypání, zakrytí geotextilií a překrytím pískovým zásypem. Takto zdokumentované základy radnice ponecháme neporušené našim potomkům pro jejich další bádání.

Archeologické práce budou na ploše náměstí probíhat ještě v měsíci srpnu. Pokud dojde k zajímavému objevu, uskutečníme operativně ještě jednu prohlídku nálezů stavebního vývoje. Doufáme, že budou nelezeny základy a rozvody druhé kašny a pozůstatky umístění sloupu se sochou Panny Marie, který byl původně umístěn na ploše náměstí (nedaleko objektu č. p. 99).

Foto: Jan Čížek
Frýdlant 05/08/10
Ing. Věra Sobotová - referent odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu MěÚ Frýdlant, tel. 482 464 057

2.exkurze

pátek 23. července 2010 od 11 a od 16 hodin - foto: jč
 DSC8425

DSC8425

 
 DSC8417

DSC8417

 
 DSC8423

DSC8423

 
17 ucastnik exkurze

17 ucastnik exkurze

 
 DSC8422

DSC8422

 
 DSC8419

DSC8419

 
 DSC8427

DSC8427

 
 DSC8448

DSC8448

 
 DSC8429

DSC8429

 
 DSC8455

DSC8455

 
 DSC8454

DSC8454

 
 DSC8457

DSC8457

 
 DSC8466

DSC8466

 
 DSC8478

DSC8478

 
01 exkurze

01 exkurze

 
02 zaklady a dnesni domy

02 zaklady a dnesni domy

 
03 archeologove fotografuji

03 archeologove fotografuji

 
04 exkurze a bilbord

04 exkurze a bilbord

 
05 exkurze v zakladech

05 exkurze v zakladech

 
06 exkurze a nalezy

06 exkurze a nalezy

 
07 pri praci

07 pri praci

 
08 exkurze a planek

08 exkurze a planek

 
09 nad jamou

09 nad jamou

 
10 nad jamou2

10 nad jamou2

 
11 pri praci2

11 pri praci2

 
12 exkurze2

12 exkurze2

 
14 prohlizeni nalezu2

14 prohlizeni nalezu2

 
15 pri praci3

15 pri praci3

 
13 prohlizeni nalezu

13 prohlizeni nalezu

 
16 Ing  Sobotova doplnuje vyklad

16 Ing Sobotova doplnuje vyklad

 
 
5.8.2010 14:00:11 | přečteno 3553x | sobotova
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load