ENDEFRRUPLNLSPIT

První exkurze s archeology se moc líbila

exkurze

Ve středu 5. května 2010 byla ukončena 1. etapa archeologického průzkumu, předcházející rekonstrukci nám. T. G. Masaryka. Zkoumala se odkrytá část před radnicí, knihovnou a domem Na panské zvůli.

I přes chladné počasí proběhly dvě exkurze - jedna od 14 a druhá od 16 hodin. První vedl hlavní archeolog Mgr. Petr Brestovanský. Jeho téměř devadesátiminutový odborný výklad a vyprávění o historických nálezech a událostech upoutal čtyřicítku návštěvníků. Naprosto plánovaně přišli zasvěcení zájemci a místní pamětníci, ale neobvyklé dění přilákalo i náhodně procházející občany Frýdlantu.

Bers a sutry, obrázek se otevře v novém oknědlažba, obrázek se otevře v novém okně

drevene potrubi, obrázek se otevře v novém okněkanal, obrázek se otevře v novém okně

Během exkurze bylo možné se dovědět spoustu zajímavostí o postupném vzniku náměstí, historii města Frýdlant jako takového, a především o životu v něm a kolem něj. Z archeologických nálezů z dubnových prací stojí za zmínku zachovalé části dlažeb z různého časového období (spolu s odvodňovacími žlaby a vpustěmi), názorný průřez vrstvami zeminy do hloubky cca 1,2 m, v nichž jsou patrné zejména vrstvy tmavé, tzv. požárové, vykazující asi 6 požárů města, dále odhalené základy objektu Masných krámů. Tento objekt se nacházel před radnicí a vyskytuje se již na některých starých vyobrazeních.

kyblik se vzorky, obrázek se otevře v novém okněmasny kram, obrázek se otevře v novém okně

naleziště, obrázek se otevře v novém okněskupinka, obrázek se otevře v novém okně

Díky poloze města vůči řece Smědé zemina oplývá stálým zamokřením a tak je tu pro archeology velká šance nalézt zachovalé předměty z kůže, dřeva aj. To dokazují nalezená dřevěná potrubní konstrukce, keramické střepy z dob Karla IV., úlomky kamnových kachlí, šindelové hřebíky, knoflíky, mince a další. Dle dosavadního archeologického průzkumu je Frýdlant svým rozvojem a polohou, v porovnání s jinými městy v Libereckém kraji, velmi mimořádné a historicky bohaté město.

naleziste stan, obrázek se otevře v novém okněstan, obrázek se otevře v novém okně

Návštěvníci čile kladli otázky, ba někteří se chopili příležitosti a obohatili výklad svými příspěvky. Po skončení exkurze ještě pokračovali s panem Brestovanským v živé diskuzi a loučili se s ním s vyhlídkami na příští podobnou akci po ukončení další etapy průzkumu.

Foto: Jan Čížek, fotoatelier.cizek@email.cz
Frýdlant 06/05/10
Bc. Eva Crhová, odbor kanceláře úřadu, účastnice exkurze od 14 hodin, tel. 482 464 042

7.5.2010 10:09:54 - aktualizováno 10.5.2010 7:25:34 | přečteno 2233x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load