ENDEFRRUPLNLSPIT

Projekt Regenerace nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantu k 18. červnu 2010

 DSC6500

Jak bylo avizováno již v minulé zprávě, archeologové dokončili na začátku června archeologický průzkum v rozsahu I. etapy (mimo Kostelní ulice). Dodavatel stavebních prací zahájil práce na této ploše, a to položením splaškové a dešťové kanalizace, kabelových rozvodů silnoproudu a veřejného a slavnostního osvětlení u radnice. Dále se položily chráničky pro rozvod veřejného rozhlasu a byla zahájena úprava podkladních vrstev pro položení kamenné dlažby.

Pro urychlení celé stavby bylo dohodnuto s dodavatelem archeologického průzkumu Severočeským muzeem, že archeologický průzkum bude probíhat jak v části II. etapy, tak v části III. etapy tak, aby vše na sebe časově navazovalo a nebylo zbytečného prodlení s dodávkou dalších stavebních prací.

Nálezy archeologického průzkumu v části III. etapy jsou hodnoceny archeologem Mgr. Brestovanským jako unikátní, a to z hlediska zachování půdorysu základů původní radnice, vč. nálezů zbytků dřevěných podlahových polštářů. Zda a jak se tyto nálezy budou dále prezentovat, bude záviset na rozhodnutí Zastupitelstva města Frýdlant.

Stavba připravuje uvolnění části Kostelní ulice k zahájení průzkumu a bude připravovat dle pokynů archeologů podmínky pro průzkumné práce v chodnících u radnice a na podélných stranách náměstí.

Foto: Jan Čížek
Frýdlant 18/06/10
Bc. Zdena Ubiasová, vedoucí investičního oddělení OMS MěÚ Frýdlant, tel. 482 464 018

stavební stroje

Foto: Jan Čížek, červen 2010
 DSC6477

DSC6477

 
 DSC6478

DSC6478

 
 DSC6483

DSC6483

 
 DSC6484

DSC6484

 
 DSC6485

DSC6485

 
 DSC6486

DSC6486

 
 DSC6490

DSC6490

 
 DSC6493

DSC6493

 
 DSC6494

DSC6494

 
 DSC6495

DSC6495

 
 DSC6496

DSC6496

 
 DSC6498

DSC6498

 
 DSC6500

DSC6500

 
 
7.7.2010 12:04:03 | přečteno 1663x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load