ENDEFRRUPLNLSPIT

Příští týden to vypukne

bilbord pred radnici

První setkání s občany, podnikateli, majiteli a nájemci

Starosta Ing. Dan Ramzer sezval všechny, kterých se bezprostředně dotkne projekt Regenerace nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantě, na první společnou schůzku. V bývalém klubu pracujících na nám. T. G. M. se v úterý 6. dubna 2010 v 18 hodin sešla téměř čtyřicítka zájemců.

ST cerna sobotova, obrázek se otevře v novém okně

Byli tu ti, kdo vlastní na náměstí nějaký objekt, jsou nájemci, nebo na náměstí bydlí či podnikají. Starosta přizval k prezentaci pana Ing. Miroslava Slatinku technického náměstka a stavbyvedoucího pana Václava Bittnera a z liberecké firmy EUROVIA, a. s., která je jako vítěz veřejné zakázky dodavatelem stavebních prací.

posluchaci, obrázek se otevře v novém okněposluchaci 2, obrázek se otevře v novém okně

Rekonstrukce bude probíhat ve čtyřech etapách, jejichž délka závisí na průběhu a výsledku archeologických průzkumů. „ Pokud se nestane nic mimořádné, tak tři etapy mohou být dokončeny do konce roku 2010. Dokončeny znamená, že bude položena dlažba,“ představuje časový sled Václav Bittner, hlavní stavbyvedoucí. Poslední etapa je na nejmenší ploše v rohu náměstí u samoobsluhy pana Tybuse a ta začne na jaře roku 2011.

Bittner Slatinka, obrázek se otevře v novém okněBittner, obrázek se otevře v novém okně

V ulici Kostelní, která se začne dělat v první etapě, je na stavebníky nastražena řada zádrhelů. Ulice je velmi úzká, je tam položeno příliš mnoho sítí a navíc se bude muset překládat vedení plynu. Výkop půjde do hloubky až tří metrů a bude se muset postupovat velmi opatrně. Vždy jen po pár metrech, spíše decimetrech. Původní domy nemají příliš hluboké základy, takže se bude muset zvýšená pozornost věnovat jejich statice. „Naši statici si obejdou všechny majitele objektů na náměstí a v postranních uličkách a včas - tedy ještě před zahájením těžkých stavebních prací - protokolárně převezmou objekt ve výchozím technickém stavu,“ vysvětluje pan Slatinka z EUROVIE. Statici vše zadokumentují, na už existující praskliny dají terče, které budou sledovat. To vše proto, aby se předešlo poškození budov a také případným sporům.

ikona souboruPlánek náměstí a jeho postranních uliček s udáním jednotlivých etap projektu:

1. etapa - prostor před radnicí, křižovatka ulic Sv. Čecha a ul. Míru, pás od křižovatky před objektem knihovny a KB, vč. Kostelní ulice + postupné provedení pokládky kabeláže NN v celé délce náměstí po obou stranách mimo prostor chodníků (termín duben - červenec 2010)

2. etapa - pás náměstí před objekty mezi Kostelní ulicí a Děkanskou ulicí + pás náměstí k nároží u křižovatky ul. ČSA (termín červenec - září)

3. etapa - středová plocha náměstí (termín září - prosinec 2010)

4. etapa - prostor křižovatky Husovy ul. a ul. ČSA + dokončení kompletace mobiliáře v prostoru celé stavby (termín leden - srpen 2011)

nad_plankem, obrázek se otevře v novém okně
Jak ukazuje stavbyvedoucí Václav Bittner, jednotlivé etapy jsou vyznačeny barevně. Foto: mf

Přesný termín realizace je přesto závislý na průběhu archeologického průzkumu, proto mohou termíny doznat změn, o kterých bude veřejnost včas informována.

Předání staveniště: 8. 4. 2010.
Zahájení stavby: 12. 4. 2010.

Před zahájením stavby proběhne ve dnech 10. -11. 4. 2010 příprava prostoru 1. etapy - oplocení staveniště, úprava změny dopravního značení

„Budeme společně usilovat o to, aby se co nejméně omezil život obyvatel a podnikatelů na náměstí, ale s určitým nepohodlím je třeba počítat. Pokud budeme o vašich požadavcích, připomínkách a přáních vědět včas, určitě se domluvíme na co nejšetrnějším řešení,“ slibuje starosta, který přidal kontakty na sebe: telefon na sekretariát 482 464 067, 482 464 068, kde je možné domluvit schůzku, nechat vzkaz), email: mesto@mu-frydlant.cz nebo dan.ramzer@mu-frydlant.cz a webové stránky www.mesto-frydlant.cz, kde v prvním baneru pravého sloupce budou aktuální informace o průběhu projektu Regenerace nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantě.

Jak to bude s dopravou? Vždy se „zasažené“ ulice, které byly dříve jednosměrné, stanou obousměrnými a slepými. V jednotlivých etapách se na pracovní prostor dostanou opravdu jen vozy stavby. Místo bude pro dopravu neprůjezdné, ale bude vždy průchodné. K tomu budou sloužit různé lávky. Obyvatelé se ke svým domům pěšky dostanou. Stejně tak obchodníci a podnikatelé. Zásobování bude mít však překážky, které se dodavatel prací bude snažit minimalizovat. Přesto se ale může stát, že se několik dní náklaďák s pivem nedostane přímo před obchod, ale bude muset stát o pár metrů dál. „O všem se chceme s vámi domlouvat, budeme se snažit vám vyjít vstříc,“ slibuje stavbyvedoucí Václav Bittner.

Fichtner, obrázek se otevře v novém okně

Pan Oleg Fichtner, který drží nad akcí stavební dozor, si pečlivě zapisoval připomínky a dotazy, aby jej překvapilo co nejméně věcí.

„Ano, bude to teď pro vás zátěž. Za to však získáte krásné a atraktivní prostředí pro své bydlení i podnikání. Věříme, že to společně dokážeme. Neváhejte se na nás obracet aktivně a včas. Uděláme maximum proto, abychom se s vámi domluvili na řešení, které vám Vaše nepohodlí zmírní,“ už poněkolikáté vyzývá posluchače ke spolupráci starosta Dan Ramzer.

Setkání tohoto druhu je sice první, ale ne poslední. Pokud bude potřeba, bude svoláno před každou novou etapou projektu nebo dle potřeby operativně kdykoliv. Však mnozí ze zúčastněných nechali na sebe v prezenční listině telefony nebo i emaily.

Foto: aš
Frýdlant 06/04/10
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí odboru kanceláře úřadu. tel. 482 464 066, 728 406 154

rop nuts rgb, obrázek se otevře v novém okněblank, obrázek se otevře v novém okněeu investice do vasi budoucnosti plnobarevna rgb, obrázek se otevře v novém okně

7.4.2010 8:16:32 | přečteno 2375x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load