ENDEFRRUPLNLSPIT

Na náměstí se bude osazovat mobiliář, kašna přijde na řadu až nakonec

IMG 0190

Po dokončení dlažby v celé ploše náměstí tak, aby se připravila plocha pro Valdštejnské slavnosti, bude nyní nutné části dlažeb rozebírat pro provedení montáže různých druhů mobiliáře a hlavně kašny a vodní hry. Jde o plánovaný postup, protože se dříve nemohla příprava pro mobiliář a jeho montáž provádět. Navíc se teprve nyní dokončuje dílenská dokumentace na provedení všech detailů kolem kašny, sochy a vodní hry.

Obsah poslední etapy projektu Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě:

Postupné osazení 12 ks laviček – 3 ks v ploše u stromů, 4 ks v podélné ose náměstí u chodníku u spořitelny a čp. 99, 5 ks laviček bude na závěr osazeno kolem kašny a sochy.

Další plánovaná osazení:

  • 2 ks pítek – 1 ks je v ploše se stromy (je zde již připraven kamenný sokl a vývody potrubí), druhé pítko bude v ploše náměstí v blízkosti vstupu do Kostelní ulice,
  • 2 ks sestav pro stojany jízdních kol (celkem pro 18 ks kol) – jedna sestava před bývalou knihovnou a druhá v blízkosti u čp. 98,
  • 12 ks odpadkových košů, pro které se bude provádět základ a kamenný sokl,
  • 1 ks prosklené a osvětlené informační tabule  - před podloubím čp. 4 (nyní je zde provizorně položená skruž chránící přívod elektroinstalace),
  • 1 ks poklopu se znakem města na pouzdro pro vánoční strom (nyní pouze provizorně zakryto),
  • nových dopravních značek na příjezdech a výjezdech z náměstí, vč. označení parkování a vjezdu na centrální plochu náměstí

Největší rozsah prací je spojen s provedením základů pod kašnu a sochu, vč. rozvodů pro vodní hru a instalací ke kašně (přívod vody, odvodnění kašny, 2 ks technologických šachet pro vodní hru a kašnu). Vodní hra bude obsahovat umístění 6 ks trysek v ploše centrální plochy, které budou ve svém okolí v horkých dnech rozprašovat vodní paprsek.

Montáž kašny, sochy, osvětlení kašny a sochy a úprava ploch kolem kašny a sochy se bude provádět jako jedna z posledních prací v srpnu - září  2011. Tělo kašny je již ve výrobě, v současné době se řeší koordinační činnost všech účastníků dodávky kašny a jejího vybavení, definují se detaily dílenské dokumentace a připravuje se plán postupu montáže kašny.

Před předáním stavby bude plocha dlažeb na náměstí nově přemetena k doplnění výplně spárování a dle potřeby přehutněna vibrační deskou.

Ilustrační foto: archiv projektu
Frýdlant 08/06/2011
Oleg Fichtner, stavební dozor

8.6.2011 11:59:00 | přečteno 2152x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load