ENDEFRRUPLNLSPIT

Co se děje na stavbě?

Jaký je vývoj stavby projektu Regenerace nám. T. G. Masaryka ve Frýdlantě k 30. dubnu 2010 jsme se zeptali Olega Fichtnera, který vykonává technický stavební dozor.

1. etapa byla zahájena a rozkryta dle plánu, ale nemohou se zatím otevřít práce v Kostelní ul., kde se zjišťují trasy stávajících sítí, a čeká se na změnu projektové dokumentace kanalizace. Navíc objekt č.p. 96 je ve stavu, kdy se musí předem vyřešit jeho statické zajištění nebo stanovit postup prací v části ulice tak, aby nedošlo k jeho poškození.

V rámci 1. etapy bylo naplánováno otevření stavby ve dvou pásech po celých podélných stranách náměstí pro provedení hlavních větví rozvodů nízkého napětí + chrániček pro ostatní podzemní vedení. To se zahájí zatím po jedné straně náměstí tam, kde se nachází objekt s Policií ČR, pak bude následovat druhá strana směrem k bývalému Klubu pracujících.

Dle plánu se nyní připraví odkopávky pro zakončení vozovek do ulic Havlíčkova, Čecha a Míru. Nejprve však v těchto místech po skrývce krytu bude muset opět proběhnout archeologický výzkum.

Jakmile archeologové opustí prostor před radnicí, budou zahájeny práce na základové patce pro vlajkoslávu. V daném prostoru se postupně rozeberou chodníky tak, aby bylo možné dokončit přípojky inženýrských sítí do objektů. Pak bude zahájena práce na podkladech pod dlažbou.

Archeologický průzkum probíhá pomalým tempem, z tohoto důvodu připravujeme změnu v rozšíření odkrytí náměstí pro archeologický výzkum směrem za kašnu (tj. zábor v rámci zakreslené části 3. etapy). V tomto prostoru totiž stála bývalá radnice a lze předpokládat, že zde archeologové budou podstatně delší dobu.

V pátek 30/04/10 se bude s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. řešit kašnový rozvod pro náměstí.

Příští týden proběhne tlakové pročištění stoky a kamerová zkouška hlavní stokové kanalizace v hloubce tří metrů, která vede středem náměstí T. G. M. Po tomto šetření bude zřejmé, zda je potrubí hlavního řadu vadné či nikoliv a zda bude muset být část stoky vyměněna.

Dále se provádí sondy do chodníku u radnice v ul. Míru ke zjištění počtu stávajících kabelů. Projekt vyžaduje pokládku dalších 15 ks kabelů. Z důvodu nedostatku místa musíme řešit jinou trasu kabeláže, která bude zakončena v bočním vstupu do radnice do nového rozvaděče.

Frýdlant 03/05/10

3.5.2010 13:55:29 | přečteno 1778x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load