ENDEFRRUPLNLSPIT

V Oybinu se opět sešli projektoví partneři

Oybin

V úterý 14. listopadu 2017 se uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, tentokrát u projektové partnera obce Oybin.

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2

Setkání se zúčastnili všichni projektoví partneři. Hlavním cílem setkání byla opět především kontrola plnění milníků, včetně vzájemného předání informací o již realizovaných a zároveň aktuálně plánovaných aktivitách všech partnerů v návaznosti na stanovený projektový plán. Důraz při koordinačních jednání byl kladen také na společné aktivity projektových partnerů či na aktivity jednotlivých partnerů na sebe navazující, tak aby byly tyto aktivity efektivně plánovány a správně realizovány.

Dále byl prostor věnován zhodnocení výsledků kontrol všech partnerů za dosavadní monitorovací období, partneři si vzájemně předali informace, zkušenosti a poznatky z výsledků kontrol monitorovacích zpráv a finančních kontrol vynaložených výdajů.

Tématem byly také náležitosti publicity a společná informační opatření, především značky pro questingové trasy (LP, PP3, PP4, PP5) a do společného questingového pasu (PP3) a dále také informační tabule u jednotlivých partnerů v místech realizace projektu. V návaznosti na informační materiály se na konci setkání projektoví partneři vydali do terénu, a to na místo Oybin - Hain, kde mohou být umístěny samostatné informační tabule k jednotlivým projektovým partnerům (Hrádek nad Nisou a Frýdlant). Zároveň dojde k aktualizaci stávající informační tabule obce Oybin v daném místě a v případě zájmu budou v rámci aktualizace do informací na tabuli zahrnuty také informace o městech Hrádek nad Nisou a Frýdlant. Při minulém koordinačním setkání ve Frýdlantu bylo navštíveno a odsouhlaseno místo umístění informační tabule obce Oybin na Křížovém vrchu. Umístění a vzhled informační tabule obce Oybin v Hrádku nad Nisou bude v blízké době také dojednáno a odsouhlaseno. Cílem vzájemného umístění informačních tabulí u jednotlivých partnerů je předat návštěvníkovi informace o dalších turistických cílech a místech v přeshraničním regionu a podpořit tak jeho zájem o návštěvu těchto míst i celého regionu Trojzemí.

Další partnerské setkání bylo domluveno na leden 2018, konat se bude v Hrádku nad Nisou a jeho termín bude upřesněn v průběhu prosince.

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100 260 207 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%). 

15.11.2017 14:39:22 | přečteno 285x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load