ENDEFRRUPLNLSPIT

Projektoví partneři se sešli v Hrádku nad Nisou

P1010360

Další z plánovaných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ (100260207) proběhlo dne 14. 3. 2017 na radnici v Hrádku nad Nisou. Hlavním cílem setkání bylo především vzájemné předání informací a konzultace průběhu projektových aktivit jednotlivých partnerů. Všichni partneři postupně představili jednotlivé realizované aktivity projektu, přičemž Společnost pro kulturní krajinu (LP) pracuje na realizaci mapování drobných památek a tvorbě questingových a turistických tras. Na tyto aktivity dále pak navazuje plánování realizace elektronických puzzle a kvízů. Hlavní aktivity města Hrádek nad Nisou (PP1) jsou nadále dvě výběrová řízení týkající se rekonstrukce morového sloupu se sousoším sv. Anny a rekonstrukce a obnova kapličky na Uhelné. Stejně tak se probíhajícím výběrovým řízením věnují i další partneři – Římskokatolická církev (PP2), město Frýdlant (PP3), město Žitava (PP4) i Oybin (PP5). 

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2

Dalším důležitým tématem tohoto koordinačního setkání bylo mapování a pasportizace drobných památek, které realizuje Společnost pro kulturní krajinu (LP) na Žitavsku, město Hrádek nad Nisou (PP1) v regionu Hrádecka a město Frýdlant (PP3) na Frýdlantsku. V této oblasti bylo tématem především vzájemné předání zkušeností, plánovaná praktická školení v terénu (17. 3. 2017 ve Frýdlantu, 31. 3. 2017 pro Hrádek nad Nisou a Žitavu), která navazují na teoretické školení realizované dne 2. 12. 2016. Do konce března 2017 bude také Národním památkovým ústavem dokončena společná metodika k mapování a pasportizaci drobných památek v Trojzemí, ze které bude vycházet následná pasportizace drobných památek v jednotlivých regionech. Na mapování drobných památek dále navazují další aktivity projektu, kterými jsou především questingy (LP, PP3, PP4, PP5), turistické trasy (LP), webová aplikace (PP1) a další. Z toho důvodu byla dalším bodem jednání diskuze ke koordinaci a sladění požadovaných výstupů mapování a požadovaných podkladů, informací a obsahové náplně navazujících aktivit jednotlivých partnerů.

V rámci koordinačního setkání se partneři dále také opět věnovali společným informačním a propagačním materiálům, ke kterým patří např. publikace k drobným památkám v Trojzemí nebo pracovní listy ke questingovým trasám. Město Frýdlant na základě předcházejícího koordinačního setkání připravilo návrhy společného designu a loga projektu, které by sjednocovaly projektové informační materiály. Partneři se domluvili na využití společného loga projektu jako jednotícího prvku pro všechny informační a propagační materiály a na využití společného grafického designu pro publikace k drobným památkám v Trojzemí tak, aby bylo pro návštěvníky a obyvatele regionu zřejmé, že tyto materiály k sobě patří a vznikaly v rámci společného projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Při příležitosti koordinačního setkání byli také všichni partneři pozváni k účasti na vyhodnocení první fotografické soutěže „Drobné památky v zimě“ pořádané Lead partnerem, které se bude konat 30. 3. 2017 v 16.00 hod v Hrádku nad Nisou. Kromě vyhodnocení nejlepších soutěžních fotografií tříčlennou odbornou porotou mají všichni partneři možnost zapojit se také do hodnocení a hlasovat pro nejlepších 5 soutěžních fotografií. Autoři vítězných fotografií budou odměněni drobnou cenou a 5 nejhezčích fotografií bude dále využito pro tvorbu elektronických puzzle. Aktuální soutěžní fotografie, které lze do soutěže zasílat do 15. 3. 2017, jsou k prohlédnutí dostupné zde

P1010359

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100260207 je finančně podpořen z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a rozpočtu Města Frýdlant (10%). 

21.3.2017 13:54:23 | přečteno 333x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load