ENDEFRRUPLNLSPIT

Projektoví partneři se sešli na konci září v Městských muzeích Žitava

pamet v krajine 001

Dne 29. 8. 2017 se u PP4 město Žitava uskutečnilo další koordinační setkání projektových partnerů  projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2


Hlavním tématem setkání byla postupná realizace aktivit projektu všemi projektovými partnery. Všichni projektoví partneři postupně realizují jejich aktivity dle harmonogramu projektu. LP Společnost pro kulturní krajinu aktuálně realizuje pasportizavci drobných památek v regionu Žitavsko, pracuje na tvrobě questingových a turistických tras, má vyhlášenou druhou fotografickou soutěž na téma „Život v neživém“ a zadala také tvoření elektronických puzzle a elektronických kvízů k turistickým trasám, které budou veřejně dostupné na internetových stránkách projektu www.pametvkrajinetrojzemi.cz. PP1 město Hrádek nad Nisou v červenci zahájilo rekonstrukci kaple na Uhelné a v září 2017 dokončí rekonstrukci morového sloupu se sousoším sv. Anny, morový sloup již stojí na původním místě na náměstí v Hrádku nad Nisou a k dokončení chybí už jen dotvoření a dosazení sochy sv. Anny Samotřetí. Zároveň PP1 postupně realizuje pasportizaci drobných památek v regionu Hrádecko a připravuje webovou aplikaci obsahující informace ke 150 pasportizovaným památkám v Trojzemí. PP2 Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou již téměř ukončila revitalizaci zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje a následně se zaměří na restaurování kamenné architektury u kostela. Město Frýdlant (PP3) ukončilo jednu etapu revitalizaci zeleně na Křížovém vrchu (milník č. 3) a pokračují stavební práce v rámci rekonstrukce samotné Křížové cesty. I město Frýdlant se podílí na mapování drobných památek v Trojzemí, a to pasportizací drobných památek v regionu Frýdlantsko. PP4 město Žitava ukončilo sanaci části klášterního dvora s balustrádou a následně se zaměří na sanaci hrobek klášterního dvora. Projektoví partneři si v rámci koordinačního setkání mohli klášterní dvůr s hrobkami, stejně jako ostatní prostory muzeí, prohlédnout. Projektový partner obec Oybin (PP5) také postupně realizuje plánované aktivity, ze kterých je téměř ukončena sanace a restaurování obytné věže hradu a kláštera Oybin.

pamet v krajine 002, obrázek se otevře v novém okně

Dalším tématem setkání byly informační a propagační materiály všech projektových partnerů, jejich obsahová a grafická příprava. Všichni projektoví partneři spolupracují na tom, aby obsah a vizuální stránka informačních materiálů byly v rámci projektu sjednoceny.

Tématem setkání byly také plánované aktivity a plnění plánu čerpání dotačních prostředků, případné změny v realizaci vůči projektovému a finančnímu plánu budou řešeny na následujícím setkání, které se uskuteční dne 26. 9. 2017 ve Frýdlantu.


30.8.2017 16:48:34 | přečteno 200x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load