ENDEFRRUPLNLSPIT

Práce na Křížovém vrchu pokračují

Dle harmonogramu pokračují práce na Křížovém vrchu ve Frýdlantu, na kterém je realizována v rámci projektu "Paměť v krajině Trojzemí" křížová cesta. V současné době pokračuje rekonstrukkce křížové cesty pokládkou přístupových chodníků a obrub z čedičových kamenů, doplňují se podkladové vrstvy z hutněného kameniva. Z celkové délky jsou hotovy tři čtvrtiny. Ve svažitém terénu bylo také kvůli větší bezpečnosti a pohodlí návštěvníků v některých místech instalováno dřevěné zábradlí. Další nové prvky, které je tu možné zaznamenat, jsou dřevěné směrníky. Ty poslouží k lepší orientaci na trase. Na závěr prací se počítá s usazením zábran, které sice umožní volný průchod návštěvníků, ale znemožní pohyb cykloturistům.

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2

Dle harmonogramu pokračuje také rekonstrukce jednotlivých objektů křížové cesty. Dokončena je oprava objektu Studánka, která je ve tvaru písmene U a byla kompletně vyčištěna. Bylo provedeno doplnění kamenné rovnaniny stěn i bočních křídel, vyklínovány byly spáry zdiva do původní výšky, úpraven pak byl vzhled koruny studánky pomocí dřevěné štěpky a vydláždění vstupu. U objektu Poustevna byla odkryta nosná konstrukce původní klenby, která byla zřícená. Následné řešení bylo posouzeno statikem a v současné době je připravena pomocná dřevěná konstrukce pro zhotovení klenby z čedičových kamenů. Objekt Boží hrob je prakticky před dokončením. Zde byla doplněna poškozená místa cihelného a smíšeného zdiva, vyspraveny byly propadlé valené cihelné klenby, objekt získal nové vnitřní i vnější omítky a vstupní otvor byl opatřen novou uzamykatelnou kovovou mříží. Současně se staveními pracemi probíhají i restaurátorské práce. Ukončení akce je plánované koncem listopadu 2017.

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100 260 207 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%).

12.9.2017 15:04:50 | přečteno 386x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load