ENDEFRRUPLNLSPIT

Partnerská schůzka ve Frýdlantě k projektu Paměť v krajině Trojzemí 100260207

jednání Paměť v krajině Trojzemí 5

V úterý 25. 4. 2017 se ve frýdlantské radnici uskutečnilo další koordinační setkání projektových partnerů v rámci realizovaného projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ 100260207, financovaného z prostředků Evropského unie /Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2

Předmětem dubnového setkání byla vzájemná informovanost o aktivitách jednotlivých realizačních týmů. Lead partner přednesl zprávu za Město Hrádek nad Nisou, Římsko-katolickou farnost Hrádek n/N. a přeshraniční partnery Město Žitava, obec Oybin. Témata byly směřované k naplnění stanovených cílů jako je mapování drobných památek na Hrádecku, Žitavsku a Frýdlantsku, realizaci výběrových řízení na stavební a restaurátorské práce, ošetření zeleně, zajištění propagace.

Dalším bodem bylo seznámení s výsledky ukončené fotografické soutěže, které se zúčastnily všechny věkové kategorie (http://www.kulturnikrajina.com/index3.aspx?rub=20). V této souvislosti LP upozornil na vyhlášení další fotosoutěže na téma „Živé v neživém“ s předpokládaným termínem květen 2017. Posledním bodem byla diskuse k vyhotoveným průběžným monitorovacím zprávám.

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100260207 je finančně podpořen z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a rozpočtu Města Frýdlant (10%).  

setkání Paměť v krajině Trojzemí

jednání Paměť v krajině Trojzemí 1

jednání Paměť v krajině Trojzemí 1

 
jednání Paměť v krajině Trojzemí 2

jednání Paměť v krajině Trojzemí 2

 
jednání Paměť v krajině Trojzemí 3

jednání Paměť v krajině Trojzemí 3

 
jednání Paměť v krajině Trojzemí 4

jednání Paměť v krajině Trojzemí 4

 
jednání Paměť v krajině Trojzemí 5

jednání Paměť v krajině Trojzemí 5

 
 
27.4.2017 23:00:35 | přečteno 364x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load