ENDEFRRUPLNLSPIT

Lednové setkání projektových partnerů v Hrádku nad Nisou

Hrádek

Dne 30. 1. 2018 se projektoví partneři projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“ opět sešli na společném koordinačním setkání, které proběhlo na radnici v Hrádku nad Nisou.

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2, obrázek se otevře v novém okně

Tématem setkání opět byla postupná realizace projektových aktivit jednotlivými partnery a plnění projektového plánu. LP Společnost pro kulturní krajinu postupně realizuje aktivity podrobné pasportizace drobných památek v regionu Žitavska a zároveň průběžně pracuje na zpracování questingových tras a turistických tras s vědomostními kvízy. V rámci druhého milníku LP byly v průběhu roku 2017 vytvořeny elektronické puzzle z vítězných fotografií dvou realizovaných fotografických soutěží a z fotografií z mapování drobných památek z regionu Trojzemí (LP Žitavsko, PP1 Hrádecko, PP3 Frýdlantsko), elektronické puzzle si můžete vyzkoušet složit na internetových stránkách projektu pod odkazem http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/index3.aspx?rub=22. Zároveň jsou na internetových stránkách také již v pracovní verzi dostupné první vědomostní kvízy ke třem cyklistickým trasám, které jsou tvořeny v rámci třetího milníku LP. PP1 město Hrádek nad Nisou na podzim dokončilo rekonstrukci a obnovu morového sloupu se sousoším sv. Anny, jehož replika byla navrácena na téměř původní místo na Horní náměstí v Hrádku nad Nisou. Dne 31. 1. 2018 bude také dokončena rekonstrukce kapličky na Uhelné, k jejímuž dokončení město Hrádek nad Nisou plánuje pro projektové partnery i veřejnost uspořádat slavnostní otevření.

Hrádek, obrázek se otevře v novém okně

(Morový sloup se sousoším sv. Anny, autor: Roman Sedláček)

Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, která již dokončila milník č. 3 revitalizaci zeleně v areálu kostela sv. Bartoloměje, aktuálně pracuje na realizaci restaurování 4 kamenných soch v areálu a připravuje VŘ pro Restaurování souboru kamenné architektury u kostela sv. Bartoloměje. PP3 město Frýdlant taktéž již v létě ukončilo revitalizaci zeleně v areálu křížové cesty na Křížovém vrchu a zároveň do konce roku 2017 také dokončilo stavební práce na rekonstrukci samotné křížové cesty. Slavnostní otevření křížové cesty s jejím vysvěcením litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem je plánováno na sobotu 12. 5. 2018. Dále město Frýdlant také realizuje pasportizaci drobných památek v regionu Frýdlantska.

lednové setkání 1, obrázek se otevře v novém okně lednové setkání 2, obrázek se otevře v novém okně

(Fotografie křížové cesty ve Frýdlantu, zdroj: město Frýdlant)

V Žitavě u PP4, kde již byla dokončena sanace klášterního dvora s balustrádou, se nyní pracuje na plánování a přípravě realizace rekonstrukce a sanace historických hrobek na klášterním dvoře. PP5 obec Oybin během roku 2017 realizoval restaurování a sanaci obytné věže a rekonstrukci objektu Gesindehaus, v roce 2018 bude také zahájena realizace zřízení hospodářského zázemí předhradí.

Dalším tématem byly také náležitosti publicity a společná informační opatření, především značky pro questingové trasy (LP, PP3, PP4, PP5) a do společného questingového pasu (PP3), vzhled publikací drobných památek (PP1, PP3 a PP4), vzhled informačního materiálu „mapa památek“ (PP1, PP3) a dále také informační tabule u jednotlivých partnerů v místech realizace projektu. U jednotlivých partnerů budou také umístěny informační tabule dalších partnerů projektu. Cílem vzájemného umístění informačních tabulí u jednotlivých partnerů je předat návštěvníkovi informace o dalších turistických cílech a místech v přeshraničním regionu a podpořit tak jeho zájem o návštěvu těchto míst i celého regionu Trojzemí.

Další partnerské setkání bylo domluveno na konec února 2018.

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100 260 207 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%).


31.1.2018 16:13:36 | přečteno 265x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load