ENDEFRRUPLNLSPIT

Křížová cesta na Křížovém vrchu se začíná klubat do krásy

Křížová cesta 3

Na Křížovém vrchu bude v létě probíhat čilý ruch. Dělníci, restaurátoři i odborníci na ošetřování stromů, takzvaní arboristé, tu budou pracovat na obnově křížové cesty, která vznikla pravděpodobně po skončení třicetileté války. V posledních desetiletích byla ale téměř zapomenuta, jednotlivá zastavení jsou poškozena, malované obrázky z nich dávno zmizely a vrch pokryly náletové dřeviny. Už koncem roku by se ale měla křížové cestě vrátit původní podoba.   

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2, obrázek se otevře v novém okně

„Práce na křížové cestě už začaly. Z původní cesty byla odstraněna svrchní vrstva, také restaurátor už pracuje na obnově jednotlivých zastavení. V terénu se pohybují také arboristé, kteří ozdravují vzrostlé lípy srdčité a zajišťují některé větve proti případnému zlomení a pádu,“ popisuje vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Zdena Ubiasová. V tomto týdnu začínají i další intenzivní práce na cestě kolem jednotlivých zastavení. „Pokládat se začínají kameny do spodní části a později dojde i další vrstvy. Tak, aby cesta byla zpevněná a pro pěší pohodlná,“ podotýká Zdena Ubiasová.

Součástí křížové cesty budou tři vyhlídky. Dvě nabídnou nevšední pohled na hrad a zámek Frýdlant, třetí pak na město. „Kompletně obnovenou křížovou cestou budou moci lidé projít už na konci tohoto roku, kdy budou hotové nejen stavební práce, revitalizace zeleně a restaurátorské práce na zastaveních, ale kamenné prvky cesty budou také osazeny smaltovanými tabulkami s výjevy událostí od odsouzení Ježíše Krista k smrti po uložení jeho těla do hrobu,“ doplňuje vedoucí investičního oddělení.

Křížová cesta 2, obrázek se otevře v novém okně Křížová cesta 1, obrázek se otevře v novém okně

Obnova křížové cesty, která čítá klasicky 14 zastavení, probíhá v rámci společného česko-německého projektu nazvaného „Paměť v krajině Trojzemí / Gedächtnis in der Landschaft des Dreiländerecks, 100260207“. Ten má pomoci zachovat společné kulturní dědictví v Trojzemí, zejména na Frýdlantsku, Hrádecku a Žitavsku. Zapojeno je do něj celkem šest partnerů. Vedle Frýdlantu ještě město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, město Žitava, obec Oybin a Společnost pro kulturní krajinu z. s., která je lead partnerem projektu.

Každý z partnerů má v projektu své vlastní cíle, které zastřešuje právě snaha o zachování kulturního dědictví Trojzemí. „Frýdlant už díky projektu zmapoval 50 drobných památek Frýdlantska, které se staly podkladem pro novou databázi a webovou aplikaci. Ta je společná pro všechny partnery projektu. Každý z nich si do ní zařazuje údaje o svých památkách,“ uvedl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Také další z partnerů projektu, město Hrádek nad Nisou, pracuje na své části projektu, díky které by se měl ještě tento rok vrátit na Horní náměstí ve městě kamenný sloup se sousoším sv. Anny. Morový sloup z doby baroka stál na námětí v Hrádku nad Nisou 231 let, později ale zanikl a dochoval se z něj jen základový stupeň a sokl podstavce. Pro jeho navrácení na téměř původní místo proto bude potřeba nejen rekonstrukce, ale také vytvoření úplně nových částí sloupu se sousoším sv. Anny. Prací na obojím se ujal akademický sochař Vojtěch Míča.

Návrat pískovcového obnoveného morového sloupu do historického centra Hrádku nad Nisou je plánován na tento rok. Veřejnosti by měl být představen o letošních Městských slavnostech a Bartolomějské pouti, které se ponesou v duchu připomínky a oslav 730 let od první písemné zmínky o městu Hrádek nad Nisou. Požehnat by měl novému morovému sloupu i biskup litoměřický.

model sloupu se sousoším sv  Anny, obrázek se otevře v novém okně

Foto: Josef Horinka

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“, je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 (85%), ze státního rozpočtu (5%) a rozpočtu žadatelů.

27.6.2017 14:22:40 | přečteno 1193x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load