ENDEFRRUPLNLSPIT

Frýdlant je partnerem česko-německého projektu Paměť v krajině Trojzemí

Oybin 20

Obnova Křížové cesty na Křížovém vrchu, zmapování 50ti drobných památek na Frýdlantsku a vznik nových propagačních materiálů. To jsou cíle, které má Frýdlant v projektu Paměť v krajině Trojzemí, ve kterém je jedním z šesti partnerů. Vedle Frýdlantu se do něj zapojili ještě město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, město Žitava, obec Oybin a Společnost pro kulturní krajinu z. s., která je lead partnerem projektu. Foto: mp 

Projekt nazvaný „Paměť v krajině Trojzemí / Gedächtnis in der Landschaft des Dreiländerecks, 100260207“ má pomoci zachovat společné kulturní dědictví v Trojzemí, zejména na Frýdlantsku, Hrádecku a Žitavsku. Dosáhnout toho chce zmapováním drobných kulturních památek, které nejsou v Ústředním seznamu kulturních památek na území jednotlivých měst a obcí. Sedm z památek pak bude v rámci projektu také obnoveno. Následně se u nich počítá s vytvořením propagačních materiálů, které budou sloužit k podpoře cestovního ruchu. Vzniknout má také speciální webová aplikace.

Každý z partnerů má v projektu své vlastní cíle, které zastřešuje právě snaha o zachování kulturního dědictví Trojzemí. „Frýdlant díky projektu zmapuje 50 drobných památek Frýdlantska, které budou podkladem pro novou databázi a webovou aplikaci. Ta bude společná pro všechny partnery projektu. Každý z nich si do ni zařadí údaje o svých památkách,“ uvedl starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Přiblížil také další cíl, který bude ve Frýdlantě nejvíce zřetelný. „Díky tomuto česko-německému projektu zrekonstruujeme Křížovou cestu na Křížovém vrchu a revitalizujeme na tomto vrchu také zeleň. Věřím, že si tento další zvelebený kousek Frýdlantu lidé po dokončení obnovy zamilují. Je to další polibek k probuzení krásky, kterou naše město je,“ doplňuje Dan Ramzer.

Rekonstrukce Křížové cesty na Křížovém vrchu zahrnuje obnovu přístupových chodníků, vznik nových zpevněných ploch u každého zastavení Křížové cesty, nebo také vznik dvou vyhlídek. „Samozřejmostí je pak obnova jednotlivých kamenných prvků Křížové cesty i restaurování kapliček, včetně osazení tabulek s výjevy Křížové cesty. Doplněna bude také infrastruktura, jako je zábradlí na některých místech, lavičky, směrníky nebo stojan na kola,“ vysvětluje vedoucí odboru kultury Iva Beranová.

Obnova Křížové cesty je plánována na rok 2017 - 2018.

V současné době se pozornost soustředí na hledání 50ti památek, které budou v rámci projektu podrobně zmapovány. „Máme už databázi památek na Frýdlantsku, ale je potřeba ji aktualizovat a vybrat těch 50 nejzajímavějších. Takových, které budou pro turisty i místní atraktivní. Soustředíme proto pozornost třeba i na památníky historicky významných osobností Frýdlantska nebo na události, které místní obyvatele zasáhly. Chceme vždy nabídnout i zajímavý příběh, který se k tomu kterému místu váže,“ prozrazuje Věra Sobotová z oddělení památkové péče Městského úřadu Frýdlant.

Frýdlant bude mít po ukončení projektu nejen obnovenou Křížovou cestu a zmapováno 50 drobných památek Frýdlantska, ale i nové propagační materiály. Součástí projektu je totiž také mapa památek Frýdlantska, publikace „Památky Frýdlantska“, blok 12 pohlednic nebo takzvané questingové trasy a mapy pro děti i dospělé s pracovními listy. Podobné trasy ostatně vybudují i někteří další partneři projektu.

Projekt je financován z programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Jeho realizace probíhá v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019.

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100260207 je finančně podpořen z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a rozpočtu Města Frýdlant (10%).

2.12.2016 8:58:48 | přečteno 829x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load