ENDEFRRUPLNLSPIT

Setkání projektových partnerů v Žitavě

koordinační schůzka 31  1  2019

Dne 31. 1. 2019 se konalo další společné koordinační setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, tentokrát u PP4 v Žitavě. Hlavním tématem setkání byl plán realizace projektu a jeho aktivit v roce 2019 – hlavně průběh mapování drobných památek na Hrádecku a Frýdlantsku a plánované výstupy včetně jejich dalšího využití pro další výstupy. Dalším tématem byly informační materiály včetně jazykových korektur a tisku.

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2

Všichni partneři tak představili plánované aktivity na další rok. Město Hrádek nad Nisou a město Frýdlant dokončily investiční aktivity a oba partneři se orientují především na dokončení mapování drobných památek v regionu Hrádecka a Frýdlantska a na přípravu a tvorbu informačních a propagačních materiálů. Město Hrádek nad Nisou plánuje postupně také dokončení Webové aplikace k drobným památkám v regionu Trojzemí, kdy čeká na dodání výstupů od města Frýdlant v češtině a němčině. Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou ukončila výběrové řízení na restaurování souboru kamenné architektury u kostela sv. Bartoloměje, smlouva o dílo byla podepsána dne 7. 12. 2018. Investiční aktivity pokračují i u partnerů na německé straně, město Žitava se v současné době soustředí na sanaci hrobek na klášterním dvoře bývalého františkánského kláštera a úpravu vnějších prostor (příprava zadávacích řízení), obec Oybin bude pokračovat se stavebními pracemi v areálu hradu a kláštera Oybin – vstupní objekt a objekt paláce.

Informační a propagační materiály byly druhým důležitým tématem koordinačního setkání, a to jak z hlediska obsahového (využití informací a fotodokumentace z ostatních aktivit projektu např. z mapování), tak z hlediska formátu a designu informačních materiálů (společný design vybraných opatření, jednotné symboly pro questingové trasy aj.). Rekapitulace domluveného: město Hrádek nad Nisou využije zadávací dokumentaci města Frýdlant pro výběr dodavatele informačních materiálů, město Frýdlant tiskne společný pas pro nálepky, každý partner nálepky pro vlastní questingové trasy. Před tiskem informačních materiálů je nutné tyto zaslat ke kontrole na CRR ČR nebo na SAB. Před tiskem je také vždy nutná finální jazyková korektura.

Na závěr byly projednány různé další obsahové a finanční záležitosti, které byly důležité pro jednotlivé partnery. Následující koordinační setkání se uskuteční nejpozději do konce března 2019 – termín bude zajištěn Lead partnerem.


19.3.2019 15:24:02 | přečteno 401x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load