ENDEFRRUPLNLSPIT

Setkání projektových partnerů v Oybině

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2

Setkání projektových partnerů v Oybině

Dne 11. 9. 2018 se u PP5 v Oybině uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“.

Hlavními body programu byly především plán realizace a činností do konce roku 2018 a na rok 2019, a to jak z hlediska obsahového, tak z hlediska finančního a stav přípravy propagačních a informačních materiálů projektu.

obr1

Všichni partneři tak postupně představili plánované aktivity na další rok. U PP1 města Hrádek nad Nisou a u PP3 města Frýdlant již byly dokončeny investiční aktivity a oba partneři se nyní budou soustředit především na dokončení mapování drobných památek v regionu Hrádecka a Frýdlantska a na přípravu a tvorbu informačních a propagačních materiálů. Město Hrádek nad Nisou má v plánu také tvorbu a dokončení Webové aplikace k drobným památkám v regionu Trojzemí. PP2 Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou dokončila restaurování 4 kamenných barokních soch při kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou a v současné době realizuje výběrové řízení na restaurování souboru kamenné architektury taktéž u kostela sv. Bartoloměje. Investiční, tedy stavební a restaurátorské práce pokračují i u partnerů na německé straně, PP4 město Žitava se v současné době soustředí na sanaci hrobek na klášterním dvoře bývalého františkánského kláštera, PP5 obec Oybin pak pokračuje ve stavebních pracích v areálu hradu a kláštera Oybin. Partneři byli PP5 pozvání na slavnostní otevření části opraveného úseku v areálu hradu a kláštera Oybin, které se uskuteční dne 25. 9. 2018. Oba němečtí partneři se v následujícím roce také zaměří na tvorbu jejich informačním materiálů. 

P1010214, obrázek se otevře v novém okněInformační a propagační materiály byly druhým velkým tématem koordinačního setkání, a to jak z hlediska obsahového (využití informací a fotodokumentace z ostatních aktivit projektu např. z mapování), tak z hlediska formátu a designu informačních materiálů (společný design vybraných opatření, jednotné symboly pro questingové trasy aj.). Dále byla specifikována forma dvoujazyčnosti materiálů a domluvena vzájemná jazyková korektura českými a německými partnery.

Nakonec byl prostor věnován volné diskuzi. Následující koordinační setkání se uskuteční pravděpodobně během měsíce října.

14.9.2018 11:24:47 | přečteno 325x | Roman Műller
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load