ENDEFRRUPLNLSPIT

Projektoví partneři se setkali v Hrádku nad Nisou

koordinační schůzka březen

Dne 19. 3. 2019 se uskutečnilo, v tomto roce již druhé, koordinační setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. Tentokrát se sekání konalo u PP1 na radnici v Hrádku nad Nisou. Hlavním tématem setkání bylo vzájemně se mezi partnery informovat o v současné době realizovaných aktivitách a o plánovaných aktivitách do konce realizace projektu. Projekt měl být dle původního plánu realizován do 30. 9. 2019. S ohledem na realizaci aktivit některých partnerů však bylo zažádáno o prodloužení realizace projektu a projekt nyní bude končit k 31. 12. 2019.


logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2, obrázek se otevře v novém okně

LP aktuálně řeší jednu z posledních aktivit, a to grafickou kontrolu a tisk questingových pracovních listů a informačních letáků k turistickým trasám s vědomostními kvízy. V současné době se LP věnuje doladění konečné grafické verze listů a letáků, tak aby byly připraveny v odpovídající kvalitě pro tisk a následné využívání širokou veřejností. LP se také připravuje na zadání tisku informačních a publikačních materiálů v poptávkovém řízení.

PP1 město Hrádek nad Nisou dokončilo v prosinci pasportizaci drobných památek v regionu Hrádecka. V návaznosti na to pokračuje práce na Webové aplikaci k 150 drobným památkám v regionu Trojzemí (Hrádecko, Žitavsko, Frýdlantsko). U webové aplikace již bylo vytvořeno rozhraní pro aplikaci, byla vytvořena laická i odborná verze aplikace a také byla vytvořena mutace aplikace v českém a německém jazyce. Nyní probíhá plnění aplikace informacemi z pasportizací drobných památek jednotlivých partnerů. Dále se nyní PP1 bude soustředit na přípravu, tvorbu a tisk informačních materiálů.

U Římskokatolické farnosti (PP2) bylo v minulém roce dokončeno restaurování 4 kamenných soch u kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou, na konci roku bylo také uzavřeno výběrové řízení na restaurování souboru kamenné architektury taktéž v areálu kostela sv. Bartoloměje. Toto restaurování je poslední nedokončenou aktivitou PP2.

PP3 město Frýdlant k 31. 3. 2019 dokončí pasportizaci drobných památek v regionu Frýdlantska, stejně jako u PP1 následně předá výstupy tvůrci webové aplikace drobných památek. Dále PP3 pracuje na tvorbě tištěných informačních materiálů, již má vytvořen blok pohlednic „památky Frýdlantsko“ a pracuje na tvorbě 2 questingových tras ve Frýdlantu a okolí a na tvorbě mapy „památky Frýdlantsko“. PP3 již také začal postupně plánovat závěrečný workshop pro všechny partnery a veřejnost, který se bude konat v září a na kterém budou prezentovány výstupy a informační materiály projektu.

 

Město Žitava (PP4) v současné době řeší dvě výběrová řízení. První, již zveřejněné, výběrové řízení je na úpravu venkovní plochy dvora a vytvoření technického zázemí. Druhé VŘ na sanaci hrobek na klášterním dvoře je připravené, musí je však nejdřív schválit stavební úřad, poté bude také zveřejněno.

I u PP5 obce Oybin pokračuje realizace aktivit, konkrétně pokračují práce na rekonstrukci vstupního objektu do hradu a kláštera Oybin a bylo připraveno výběrové řízení na rekonstrukci paláce vedle obytné věže hradu. Stejně jako ostatní partneři se i PP4 a PP5 zabývají přípravou a tvorbou informačních materiálů, jejichž obsah i vzhled je průběžně konzultovány na koordinačních setkání.

Nakonec jednání byl ponechán prostor na různé dotazy a volnou diskuzi.

Další koordinační setkání bylo předběžně domluveno na 5. 6. 2019 a mělo by se konat u PP5 v Oybině.


20.3.2019 9:48:45 | přečteno 238x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load