ENDEFRRUPLNLSPIT

Koordinační setkání partnerů ve Frýdlantě 27. 2. 2018

setkání 1

Další plánovaná schůzka partnerů v projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ 100260207 se uskutečnila na radnici ve Frýdlantě dne 27. února 2018. Cílem společného setkání bylo předání informací k průběhu realizovaných aktivit v návaznosti na časový harmonogram.

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2, obrázek se otevře v novém okně

Projektoví partneři (LP, PP1, PP2, PP3, PP4, PP5) představili a zhodnotili své aktivity, které jsou součástí jednotlivých milníků. Z diskuse vyplynulo, že činnost spojená se stavebními pracemi je i přes zimní období v souladu se stanovenými termíny. Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou informovala o probíhajících úpravách v areálu kostela sv. Bartoloměje a o VŘ na restaurování kamenné architektury. Zástupce města Hrádek nad Nisou informoval o dokončených milnících (morový sloup, obnova kaple) a plánovaném slavnostním otevření, které se uskuteční v červnu letošního roku. Město Frýdlant dokončilo milníky revitalizace zeleně. V rámci dokončení rekonstrukce Křížové cesty plánuje slavnostní otevření dne 12. 5. 2018 za účasti litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta a dále všech projektových partnerů včetně široké veřejnosti. Zástupce města Žitavy informoval o probíhající sanaci hrobek a spolupráci realizující firmy. Lead partner v závěru otevřel diskusi k tématu společných informačních materiálů pro informační tabule, qustingové trasy a pasy.

Další schůzka projektových partnerů se uskuteční v německém Oybinu 17. 4. 2018.

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100 260 207 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%).

setkání 1, obrázek se otevře v novém okněsetkání 2, obrázek se otevře v novém okněsetkání 3, obrázek se otevře v novém okně

28.2.2018 15:20:08 | přečteno 408x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load