ENDEFRRUPLNLSPIT

Dubnové setkání projektových partnerů v Městských muzeích Žitava

schůzka 1

V úterý 17. dubna 2018 se u projektového partnera 4 v Žitavě uskutečnilo další z řady společných koordinačních setkání partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. 

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2, obrázek se otevře v novém okně

Hlavní body partnerské schůzky byly především: kontrola plnění milníků včetně informací o realizovaných aktivitách, publicita projektu, informační opatření a informační tabule u jednotlivých partnerů a společné aktivity a společné informační materiály (questingy, publikace aj.).

Všichni projektoví partneři postupně představili a zhodnotili své aktivity, které jsou součástí jednotlivých milníků. PP1 město Hrádek nad Nisou již dokončilo milník č. 1 Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny, stejně tak i milník č. 2 Obnova a rekonstrukce kaple na Uhelné. Zároveň byli partneři pozvání na slavnostní otevření kapličky, které je plánováno na 4. 8. 2018.
PP2 Římskokatolická farnost se aktuálně soustředí na restaurování 4 kamenných soch z areálu kostela sv. Bartoloměje a na přípravu výběrového řízení restaurování kamenné architektury křížové cesty, taktéž v areálu kostela. Město Frýdlant (PP3) na Křížovém vrchu, po revitalizaci zeleně (milník 3), dokončilo také stavební práce rekonstrukce Křížové cesty, která je součástí milníku č. 2. K dokončení celého druhého milníku schází již jen osazení informačních tabulí a pamětní desky na křížové cestě a její slavnostní otevření, na které byly pozváni a budou se ho účastnit i všichni projektoví partneři. Slavnostní otevření a vysvěcení křížové cesty za účasti litoměřického biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta je plánováno na sobotu 12. 5. 2018.
I v Žitavě u PP4 probíhá realizace plánovaných aktivit. V současné době se nejvíce pracuje na sanaci klášterního dvora Žitava, konkrétně na milníku č. 2 obsahující zlepšení stavu zeleně s částečnými úpravami a vydlážděním cest a sanaci hrobek. Současně projektový partner pracuje také na přípravě publikačních opatření, konkrétně na přípravě kalendáře „Památky Žitavsko“ a na tvorbě questingové trasy v oblasti Žitavy. PP5 obec Oybin také informovala o svých aktivitách, konkrétně především o zahájení stavebních pracích na zřízení hospodářského zázemí předhradí (milník č. 3).

Dále byly partnery diskutovány společná informační opatření, především značky pro questingové trasy a questingový pas a informační tabule s informacemi nejen o projektu, ale také o projektových partnerech, které si partneři vzájemně umístí v místech realizace projektu či ve vybraných místech v daných městech. V rámci questingových tras byly představeny první značky pro questingy, které realizuje LP, byly dořešeny drobné grafické návrhy a připomínky zpracování značek a questingového pasu. Graficky shodné značky dále budou vytvořeny také ke questingovým trasám ostatních partnerů (PP3, PP4, PP5). Dále byl prostor věnován také webové aplikaci drobných památek, která je v současné době připravována (PP1). LP, PP1 a PP3 mají za úkol postupně dodávat informace k drobným památkám, které jsou výstupy mapování památek v jednotlivých regionech a které budou obsahem webové aplikace, která má být kompletně vytvořena do září roku 2019.

Na konec jednání byli partneři provedeni po Městských muzeích Žitava a po klášterním dvoře, kde město Žitava prezentovalo dokončené, aktuálně realizované i plánované aktivity.

schůzka 2, obrázek se otevře v novém okně schůzka 3, obrázek se otevře v novém okně

Všichni projektoví partneři se znovu setkají na již zmíněném slavnostním otevření křížové cesty na Křížovém vrchu ve Frýdlantu v sobotu 12. 5. 2018.

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100 260 207 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%).  


19.4.2018 12:08:22 | přečteno 323x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load