ENDEFRRUPLNLSPIT

Červnové setkání projektových partnerů v Hrádku nad Nisou

Hrádek 3

Dne 5. 6. 2019 se uskutečnilo další z řady koordinační setkání projektových partnerů projektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“. Tentokrát se sekání konalo v multifunkčním centru Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou.


logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2, obrázek se otevře v novém okně

Hlavními body programu bylo především vzájemné informování o dosavadních aktivitách realizovaných od začátku tohoto roku a aktivitách naplánovaných do konce roku, tedy do konce realizace projektu. Dále se partneři zabývali propagačními a informačními materiály jednotlivých partnerů, obsahovou a grafickou přípravou materiálů a prezentací již vytvořených informačních materiálů v rámci projektu.

Na přípravě a tvorbě informačních materiálů průběžně pracují všichni projektoví partneři, mimo PP2 Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, která je nemá v aktivitách projektu. LP Společnost pro kulturní krajinu dokončuje finální verze questingových tras a turistických tras s vědomostními kvízy. PP1 město Hrádek nad Nisou připravuje výběrové řízení na grafické zpracování a tisk informačních materiálů (publikace drobných památek Hrádecko, mapa drobných památek Hrádecko, blok pohlednic), které by mělo být zahájeno do konce tohoto měsíce. PP3 město Frýdlant již vytvořilo informační letáky ke Křížové cestě a blok pohlednic drobných památek Frýdlantsko, dále pracuje na tvorbě publikace drobných památek Frýdlantsko, mapě drobných památek Frýdlantsko a 2 questingových trasách s questingovým pasem. PP4 město Žitava již vytvořilo kalendář drobných památek a v současné době se zaměřuje na tvorbu publikace pro drobné památky na Žitavsku. PP5 obec Oybin vytvořilo 2 questingové trasy s pracovními listy a dále se bude zabývat tvorbou informačního sešit.

K informačním materiálům projektu je již také naplánován závěrečný workshop k projektu, který realizuje město Frýdlant a na kterém bude prezentován projekt jako celek, výstupy projektu a informační materiály vzniklé v rámci projektu. Workshop bude zaměřen především na zástupce informačních center v regionu, kteří budou následně získané poznatky a materiály předávat turistům a veřejnosti právě v místních informačních centrech. Workshop je naplánován na 5. 9. 2019.

U některých projektových partnerů se také ještě stále dokončují stavební či restaurátorské práce, PP2 Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou tento rok realizuje restaurování souboru kamenné architektury v areálu kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou, které by mělo být dokončeno do konce listopadu. V Žitavě pokračují stavební práce na sanaci klášterního dvora a u PP5 v Oybině také pokračují v rámci projektu stavební práce v areálu hradu a kláštera Oybin.

Další koordinační setkání projektových partnerů bylo naplánováno na srpen 2019.

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100 260 207 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%). 

6.6.2019 15:33:41 | přečteno 340x | Martina Petrášková
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load