ENDEFRRUPLNLSPIT

Paměť v krajině Trojzemí / 2016-2019

Realizace projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020 
Registrační číslo projektu: 100260207

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2

Hlavní cíl projektu

Hlavní cíl projektu je zachování kulturního dědictví a udržení turistické atraktivity společného přeshraničního regionu prostřednictvím rekonstrukce/zachování 7 památek, vývojem nové turistické nabídky a společné propagace kulturního dědictví formou tištěných a elektronických informačních opatření.

Doba realizace

1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Popis projektu

Projekt s názvem „Paměť v krajině Trojzemí“ spojuje 6  projektových partnerů z Euroregionu Nisa ze Saska a Česka. Účelem projektu je  dosažení společného hlavního cíle, a to zachování společného kulturního dědictví, jeho propagace, zaměřená na obyvatele v Trojzemí, zejména na Hrádecku, Frýdlantsku a Žitavsku a to včetně  dětí a mládeže.  Cílem projektu je ale také to, aby se z kulturního dědictví mohli těšit a obohatit návštěvníci příhraničního regionu.

Lead partnerem projektu je Společnost pro kulturní krajinu z. s., dalšími partnery jsou Město Hrádek nad Nisou, Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, Město Frýdlant, Statutární město Žitava a Obec Oybin.
Plánovaný projekt je zaměřen na zmapování drobných kulturních památek, které nejsou v Seznamu národních kulturních památek v zájmovém území (Hrádecko, Frýdlantsko a Žitavsko), jejich propagaci prostřednictvím webové aplikace a  obnovu 7 kulturních památek a jejich využití pro podporu rozvoje cestovního ruchu.

Financování projektu

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100260207 je finančně podpořen z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a rozpočtu Města Frýdlant (10%).
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load