ENDEFRRUPLNLSPIT

Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant

Název projektu: Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012607

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název Výzvy: 5.výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Modernizace škol II

logo modernizace ucebny

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizace odborné učebny určené pro výuku cizích jazyků a konektivita pracovišť Husova a Bělíkova včetně přípojných míst na střeše pro ostatní objekty. Projekt tak má přímou vazbu na podporované aktivity zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Dojde k celkové rekonstrukci stávající učebny v přízemí budovy školy Husova (podlahové krytiny, omítky a obklady, zdravotní technika a otopná tělesa, kompletní slabo- a silnoproudé rozvody). Učebna bude následně kompletně vybavena nábytkem a technickým i technologickým vybavením pro moderní jazykovou a ICT výuku (komplet vybavení pro projekci, technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku, stoly a židle pro žáky, katedra učitele a podobně).

Kapacita učebny je 32 žáků.

V rámci realizace aktivity konektivita dojde k celkové optimalizaci a modernizaci stávajícího řešení propojení detašovaných pracovišť školy. Dojde ke kompletnímu zasíťování učeben a kabinetů vyžadujících napojení IT, vytvoření přípojných míst a optimalizace aktivních prvků celé sítě. Nevyhovující řešení bude nahrazeno moderními technologiemi jako optické kabely a podobně.

Aktivity projektu:

Aktivita 01 - Stavební úpravy učebny

Pro jazykovou učebnu bude využita stávající místnost v přízemí, která projde kompletní stavební rekonstrukcí. Proběhne zde demontáž podlahových krytin, obkladů, svítidel, úprava povrchů, pokládka nové podlahy, výmalba, vznikne hygienický koutek a budou osazena nová otopná tělesa, realizovány budou kompletní slabo a silnoproudé rozvody včetně přípravy pro osazení nových technologií, učebna dostane nové světlení

Aktivita 02 - Vybavení učebny technickými předměty a nábytkem

Vznikne specializovaná katedra, do které je možné umístit technologii jazykové laboratoře. Studentské lavice (hnízda), jsou uzpůsobeny pro 4 žáky. Hnízda jsou středem usazena na kabelové vývody z podlahy. V dutém středu hnízda je dále umístěna technologie jazykové laboratoře pro 4 studenty. Jako poslední etapa následuje instalace koncových prvků. Instalace elektrické roletové projekční plochy a sestavy datového projektoru. Následuje instalace prezentační a jazykové technologie do katedry učitele (prezentační PC, stolní vizualizér, monitory, datový switch a komponenty jazykové laboratoře). Technologie uvnitř katedry bude uzamykatelná. Do studentských hnízd budou instalovány pracovní stanice (PC + klávesnice + myš + monitor) a jednotky jazykové laboratoře pro sdílení videa a zvuku. Systém jazykové laboratoře může být doplněn o možnost vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro samostudium. Tato technologie bude umístěna v serverovně školy.

Aktivita 03 - Konektivita

Předmětem projektu je výměna strukturované kabeláže datové sítě. V objektu školy v Bělíkově ulici jsou nyní 3 místa s umístěním aktivních prvků datové sítě a cílem je centralizování pouze do 1 místa, z toho jedno zůstane stávající. Kabeláž bude provedena z UTP Cat6e, propojení racků optickým kabelem. Zachována bude část sítě v počítačové učebně. Cílem ve škole v Husově ulici je přesunout internetové připojení na optiku. Celý objekt je částečně zasíťován, ale nevyhovujícím způsobem. Aktivní prvky se nacházejí na 4 místech. Stávající rozvod se zruší a nahradí novým tak, aby aktivní prvky byly na 2 místech.

Projekt Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant je spolufinancován Evropskou unií.

Navigace

Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load