ENDEFRRUPLNLSPIT

Ovace pro gymnastiku

V sobotu 19. října 2013 slavil oddíl sportovní gymnastiky 60 let od svého založení. Jeden z pamětníků, bývalý předseda okresního svazu sportovní gymnastiky Ing. Lumír Kučera, poznamenal: „60 let znamená úctyhodný počet let v životě člověka natož v životě oddílu gymnastiky na tak malém městě jako je Frýdlant“.

Kdo nepřišel, může možná litovat.  Takováto akce se už těžko bude opakovat. Mohla se uskutečnit jen za předpokladu obrovského nasazení a velké iniciativy organizačního výboru pod vedením Mileny Vackové. Akci zaštítilo město Frýdlant prostřednictvím starosty Ing. Dana Ramzera.

Městské kino bylo důstojným místem této oslavy. Přes počáteční skeptické hlasy se zaplnilo do posledního místa a nakonec se musely ještě doplnit židle do uliček.

ZAPLNĚNÉ KINO A  SKVĚLÁ MODERÁTORKA, obrázek se otevře v novém okněLEGENDA PŘEBÍRÁ PLAKETU, obrázek se otevře v novém okně

Po zahájení programu, kterým provázela bývalá členka oddílu Bíba Hermannová-Štochlová, zavládla úžasná atmosféra. Tu v průběhu celého pořadu ještě umocňovalo na vysoké profesionální úrovni zpracované video „Vzpomínání legendy frýdlantské gymnastiky Mirko Stodoly nad kronikou oddílu“, vytvořené panem Radkem Michalkem.

V každém z diváků zavládlo hřejivé pomyšlení, že je na správném místě, že sedí se spoustou lidí, kteří prožívají úžasný a výjimečný pocit sounáležitosti s tímto krásným sportem. Gymnastika vstoupila do životů stovek nadšených sportovců, ovlivňovala jejich životní postoje. Obrovská dřina tvrdých tréninků utvářela schopnosti poradit si i tehdy, když se ne vše daří tak, jak bychom si představovali. To rovněž potvrdily i rozhovory, okořeněné i humornými historkami, s přítomnými pamětníky. Vzpomínkou na bývalé „akademie“ byly ukázky cvičení současných gymnastek v nápaditých choreografiích svých trenérek. 

Důležitou součástí oslavy bylo poděkování zasloužilým členům oddílu, kteří převzali z rukou starosty plakety vydané u příležitosti Frýdlantského millenia.

NÁPADITÁ CVIČENÍ, obrázek se otevře v novém okně

Závěrečné video - cvičení současných gymnastek - natočené v gymnastické hale v Liberci ukázalo na propastný rozdíl ve sportovním vybavení frýdlantského oddílu oproti Liberci. Abychom alespoň trochu přispěli ke zlepšení tohoto stavu, snažili jsme se dobrovolným vstupným přispět na zakoupení odrazového můstku, jehož cena se pohybuje od 20 tisíc Kč výše. Děkujeme všem dárcům a zároveň oznamujeme, že se skutečně podařilo vybrat celou sumu - 20 tisíc Kč.

Téma celé akce bylo tak rozsáhlé, že nebylo možné vzpomenout na všechny členy a události, proto organizátorky daly možnost všem nahlédnout do kronik a výsledkových listin. Na několika panelech byly uspořádány další informace z činnosti oddílu po celé 60leté období.

Po skončení programu v kině pokračovala oslava ve velmi srdečné atmosféře až do pozdních večerních hodin v sále restaurace Beseda.

Děkujeme všem, kteří nám amatérům pomohli tuto záslužnou akci zvládnout, děkujeme i za všechna následná nadšená hodnocení pořadu. Přátelé z liberecké gymnastiky, kteří se v hojném počtu zúčastnili oslavy, nám dokonce „vysekli“ poklonu, že by takovou akci dávali dohromady jen těžko. Nečekaná účast a děkovné ohlasy na tuto akci jsou nám pořadatelkám jedinou odměnou, těší nás však o to víc.

Přejeme frýdlantské gymnastice, aby ještě dlouho měla dost pokračovatelů a nadšených trenérů, kteří se budou tomuto krásnému sportu věnovat.

Za organizační výbor

Míla Vacková

14.11.2013 8:37:21 | přečteno 1426x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load