ENDEFRRUPLNLSPIT

Kanalizace na Hágu bude hotová do konce prázdnin

Už koncem prázdnin bude v lokalitách Hág a Zámecký okres ve Frýdlantu dokončena kanalizace, která tam doposud chyběla. Obyvatelé obou lokalit se tak budou moci konečně napojit na systém jednotné kanalizace města se svedením odpadních vod na čistírnu odpadních vod. A zelenou budou mít také některé projekty v této oblasti.

logo kanalizace Hág, obrázek se otevře v novém okně

„Na odkanalizování území na Hágu a v takzvaném zámeckém okrese pracujeme už od roku 2015. V letech 2015 až 2016 došlo k vybudování kanalizace v ulici Jizerská. Vzhledem k tomu, že jí ale nebylo v té době kam napojit, byla zaslepena a čeká se na dokončení druhé etapy kanalizace,“ říká vedoucí investičního oddělení městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová s tím, že ukončení projektu, který běží v současné době, se předpokládá do konce prázdnin.

Po dokončení celé druhé etapy kanalizace se na veřejnou kanalizační síť Frýdlantu nově připojí 168 obyvatel, dojde také k napojení rekreačních a menších podnikatelských objektů, které se v lokalitě nacházejí a sportovního areálu tenisových kurtů. „Dojde tím ke snížení znečištění vody v řece Smědé, protože v současné době je čištění individuálního odkanalizování objektů v této lokalitě nedostatečné a dochází k vypouštění odpadních vod do vod povrchových,“ podotýká Zdena Ubiasová.

Dokončením kanalizace na Hágu, na kterém se finančně podílí Operační program Životního prostředí Ministerstva životního prostředí, dává také zelenou realizaci některých projektů v lokalitě, zvané též Podzámčí. „Nedokončená kanalizace na Hágu byla například poslední překážkou k možnému rozvoji areálu frýdlantského autokempu. Bez ní nebylo možné ho oživit a řeč nemohla být ani o koupališti, které bychom tu chtěli,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Po napojení oblasti na kanalizaci už bude mít projekt obnovy autokempu cestu volnou. 

Projekt „Frýdlant – odkanalizování lokality Hág“, reg. číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004777 byl finančně podpořen z Operačního programu Životní prostředí.

Celkové náklady jsou vyčísleny na zhruba 12 milionů a 600 tisíc korun, poskytnutá dotace je 6 milionů a 700 tisíc korun.

25.6.2018 9:23:16 | přečteno 526x | Martina Petrášková

Navigace

Frýdlant - odkanalizování lokality Hág / 2017-

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load