ENDEFRRUPLNLSPIT

V pracovní skupině Procesní řízení mají napilno

IMG 2211

Co se děje v pracovní skupině, která se zabývá procesním řízením, a co se v ní ještě do skončení projektu MěÚ Frýdlant - efektivně řízený úřad dít bude? To vše se dozvíte v krátké zprávě, která monitoruje vymězený časový úsek.

Pracovní skupina Procesní řízení v období prosinec 2011 až květen 2012

Jasně se vymezila a definovala čtyři témata, která budou v rámci EŘÚ zpracovávána (v závorce je osoba zodpovědná za zpracování úkolu):

  1. Informování veřejnosti o aktivitách města (Spatzierová, Žáková)
  2. Oběh interních informací na úřadě (Švejdová)
  3. Optimalizace odpadového hospodářství ve městě (Kupcová)
  4. Adaptační cyklus nového zaměstnance (Dostálová, Vrabcová)

Zadala a vysvětlila se základní struktura vznikajících dokumentů:

  1. Cíle
  2. Popis současného stavu
  3. Popis budoucího stavu
  4. Akční plán
  5. Přílohy

Domluvila se jednotná forma zaznamenání Akčního plánu:

Číslo

Popis

Zodpovídá

Termín

1.

Připravit …

Někdo konkrétní nebo funkce

Do konkrétního data

2.

Udělat …

Někdo konkrétní nebo funkce

Do konkrétního data

3.

Vytvořit …

Někdo konkrétní nebo funkce

Do konkrétního data

Probraly se návrhy všech Akčních plánů, upřesnil se obsah a vyladily se formulace.

Třikrát byly průběžné stavy celého vznikajícího dokumentu prezentovány před lektorem/konzultantem a před kolegy, kteří pracují na jiném úkole. Tím se sjednotily obsah a forma výpovědi dokumentu.

Proběhly individuální konzultace se zainteresovanými kolegy a nadřízenými mimo pracovní skupinu.

IMG 2214, obrázek se otevře v novém okně
Bc. Gabriela Kupcová je zodpovědná za zpracování tématu: Optimalizace odpadového hospodářství ve městě

Pracovní skupina Procesní řízení v období červen 2011 až září 2012 - úkoly

Dokončit úpravy Akčního plánu po individuálních konzultacích.

Doladit a zkompletovat celý dokument, posbírat přílohy (tabulky, schémata, přehledy, seznamy, grafy, fotografie, …).

Vytvořit jednotný první list dokumentu (nadpis, název projektu, seznam řešitelů a jméno odpovědné osoby/osob, loga sponzorů, …)

Prezentovat výsledek práce – dokument ve fyzické i elektronické podobě – před nadřízenými a zainteresovanými i ostatními kolegy na závěrečné konferenci.

„Uvést v život“ Akční plány ze všech čtyř vznikajících dokumentů, tj. zpřístupnit je všem zaměstnancům na společné adrese, tj. na Intranetu.

Vyhodnotit práci skupin, poděkovat. Celý projekt uzavřít s tím, že jeho výsledky jsou užitečné pro další chod úřadu.

Frýdlant 19/06/2012
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí pracovní skupiny Procesní řízení, tel. 482 464 066, 728 406 154

31.8.2012 10:38:43 | přečteno 1449x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load