ENDEFRRUPLNLSPIT

Každý se má stále co učit

IMG 0810

Neustále se měnící zákony, normy a jiné předpisy nutí téměř každého se stále vzdělávat. To platí i pro zaměstnance MěÚ Frýdlant. A právě v této době nejen, že si osvojují legislativu, ale také se učí takzvaným měkkým dovednostem. A to díky získanému grantu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro projekt „MÚ Frýdlant – efektivně řízený úřad“.

Vítězná firma zaměstnance učí, jak zvládnout projektové řízení, tzn. naplánovat malou akci  až po velkou, jako jsou třeba Valdštejnské slavnosti. Nebo jak zvládnout procesní řízení, aby vše na sebe navazovalo jak má a nebyly zbytečné úkony nebo časové prodlevy. Pro město bude také v rámci programu  aktualizován strategický plán, protože priority města nejsou statické  a většinou se mění s novým volebním uskupením.

Školitelé zvolili takovou formu výuky, aby si zaměstnanci  co nejvíce osvojili dané praktiky a aby také  prohloubili ostatní dovednosti, jako například týmovou spolupráci, asertivitu, jednání s klientem.

A jak postupovat,  pokud  jste klient a nebyl  jste například spokojen s jednáním nebo se  způsobem řešení vašeho problému?

Pak stačí na webových stránkách města kliknout na otázky a odpovědi, dle návodu se zaregistrovat, v kategoriích zvolit městský úřad a svou otázku nebo požadavek zformulovat. Pokud nebude překročen rámec slušného chování, odpověď se určitě objeví zanedlouho.

(Veronika Bubeníčková, tajemnice MěÚ Frýdlant)

31.8.2012 10:29:28 | přečteno 1307x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load