ENDEFRRUPLNLSPIT

Dobře nastavené procesy zefektivní práci úřadu

IMG 2211

Co dělala pracovní skupina Procesní řízení v období červen až září 2012? No, měla vskutku napilno, aby vše v termínu stihla.

Skupinu zaměstnávala všechna čtyři témata, která byla v rámci EŘÚ zpracovávána (v závorce je osoba zodpovědná za zdárné dokončení úkolu):

  1. Informování veřejnosti o aktivitách města (Spatzierová, Žáková)
  2. Oběh interních informací na úřadě (Švejdová)
  3. Optimalizace odpadového hospodářství ve městě (Kupcová)
  4. Adaptační cyklus nového zaměstnance (Dostálová, Vrabcová)

Workshopy proběhly ve dnech 5. 6., 26. 6., 11. 9. a 13. 9. 2012. Po individuálních konzultacích byly dokončeny úpravy Akčního plánu. Hlavním cílem všech setkání bylo doladit a zkompletovat celý dokument, posbírat přílohy (tabulky, schémata, přehledy, seznamy, grafy, fotografie, …).
Byl vytvořen jednotný první list dokumentu (nadpis, název projektu, seznam řešitelů a jméno odpovědné osoby/osob, loga sponzorů, …) a zadána forma stránky Obsah. Jednotlivé dokumenty byly několikrát individuálně konzultovány a dotvořeny do konečné podoby.
Na závěrečné konferenci 26. září byl prezentován výsledek práce před nadřízenými a zainteresovanými.

Kladně, s pochvalou a s poděkováním byla vyhodnocena práce skupin nad jednotlivými úkoly. Celý projekt byl uzavřen s tím, že jeho výsledky jsou užitečné pro další chod úřadu.

Zbývá už „jen“ uvést v úplný život Akční plány ze všech čtyř vzniklých dokumentů, tj. zpřístupnit je všem zaměstnancům na společné adrese, tj. na Intranetu. Pracuje se na úpravě struktury IntraNetu, která je revoluční, a žádá si svůj postup a své procesy. Na poradě vedoucích odborů byla schválena Mapa informací na IntraNetu, a proto nic nebrání jejím zavedení a postupnému naplnění. To se děje podle navrženého harmonogramu.

Foto: aš
Frýdlant 30/10/2012
Mgr. Alena Švejdová, vedoucí pracovní skupiny Procesní řízení, tel. 482 464 066, 728 406 154

6.11.2012 13:10:36 | přečteno 1261x | Mgr. Alena Švejdová
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load