ENDEFRRUPLNLSPIT

Centrum 1407, Frýdlant - podpora rozvoje sociálních služeb / 2017-2018

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002204

NÁZEV PROJEKTU CZ Centrum 1407, Frýdlant - podpora rozvoje sociálních služeb

„Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.“

logo eu mmr, obrázek se otevře v novém okně

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu č.p. 1407 ve Frýdlantu za účelem zajištění vhodných prostor pro rozvoj sociálních služeb ve Frýdlantu a širším území Frýdlantska. 

Cílem projektu je podpora rozvoje stávajících a nových sociálních služeb ve Frýdlantu a spádovém území tzv. Frýdlatska (Frýdlantského výběžku) za účelem zvýšení kvality života místních obyvatel, kde bude k dispozici dostatečná nabídka řešení pro ohrožené cílové skupiny projektu, která podpoří jejich sociální začlenění do společnosti. Připraveny budou vhodné podmínky (zázemí) pro celkem 6 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, které umožní zvýšení kvality a rozsahu sociálních služeb, z toho 1 poskytovatel služby zde bude zcela nový. Dále projekt umožní připravit prostory pro celkem 8 druhů služeb pro různé cílové skupiny, které bude zajišťovat zmíněných 6 poskytovatelů, z toho 3 sociální služby zde budou poskytovány nově.

Díky realizaci projektu bude možné navýšit okamžitou kapacitu sociálních služeb o cca 20 klientů a celkový počet klientů, kteří projdou danou sociální službou ročně (cca o 170 osob). Výsledkem projektu pak budou dostupné sociální služby od výše definovaných subjektů ve vybrané dny v týdnu, a to v dostatečné kvalitě a rozsahu.

Další související cíle:

- Poskytování sociální pomoci a služeb co nejpřirozenějšími formami a v důstojném prostředí.
- Aktivní spolupráce města Frýdlant s poskytovateli sociálních služeb, tak jako spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb.
- Zlepšení pokrytí Frýdlantu a ORP Frýdlant sociálními službami.
- Komplexní řešení sociálních problémů a sociální izolace.
- Zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci přibližováním běžnému životu v přirozeném prostředí prostřednictvím dostupné sítě terénních, ambulantních služeb.
- Podpora integrace osob se zdravotním postižením do běžného života.
- Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností.

Město Frýdlant dlouhodobě usiluje o stabilizaci nabídky sociálních služeb ve městě. Aby město mohlo dosáhnout své dlouhodobé vize, tj. "Frýdlant má dostupnou a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální péči. Tyto služby jsou vzájemně koordinované, je zajištěna jejich návaznost a stabilizovaný, .." musí k tomu připravit vhodné podmínky. Dostatečné zázemí pro rozvoj sociálních služeb je základním předpokladem pro naplnění vytýčených cílů.

V rámci projektu jsou tedy řešeny vhodné prostory jak pro stávající sociálních služby (působící v rámci poradenského místa POSEC, kde jsou prostory nevyhovující), tak pro nové druhy sociálních služeb. V tomto směru město již dlouhodobě usiluje o vznik sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Díky projektu se mu to konečně podaří. Dále dojde k rozšíření i o další sociální služby. Díky možnosti rozšíření sociálních služeb ve Frýdlantu a na Frýdlantsku lze reálně očekávat navýšení počtu klientů o více než 100%.

Prostřednictvím rozvoje sociálních služeb bude zlepšena sociální situace cílových skupin projektu, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života a kvalitu života místních obyvatel. Zlepšení životní a sociální situace osob žijících na Frýdlantsku umožní celkový rozvoj tohoto regionu. Sociální stabilita této oblasti přispěje k nárůstu zájmu dalších osob o život a bydlení na Frýdlantsku, což tento region velmi potřebuje, zejména pak mladých, kvalifikovaných osob a produktivních obyvatel, a to rodin s dětmi.

ikona souboruHistorie objektu č.p. 1407


Navigace

Centrum 1407, Frýdlant - podpora rozvoje sociálních služeb / 2017-2018

 
 

Město Frýdlant

Městský úřad Frýdlant
T. G. Masaryka 37, 464 01  FRÝDLANT

tel.: +420 488 886 111
e-mail: mesto@mu-frydlant.cz
podatelna: podatelna@mu-frydlant.cz
datová schránka: t27bufd

Další kontakty

 
load